Любов Боровік, Л.В. Боровік,Любов Володимирівна Боровік, Л.В. Боровик, Lubov borovik, Lyubov Borovik
Любов Боровік, Л.В. Боровік,Любов Володимирівна Боровік, Л.В. Боровик, Lubov borovik, Lyubov Borovik
ХДАЕУ м.Херсон, економічний факультет, кафедра ЕтаФ
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Шляхи удосконалення внутрішньогосподарської звітності та перманентної інвентаризації в прийнятті управлінських рішень на підприємствах АПК
ЛВ Петіна
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/biznes/2009_2/2009 …, 2009
52009
Управління фінансовими потоками аграрних підприємств
ЛВ Петіна
Інститут економіки промисловості НАН України, 2009
52009
Концептуальні засади удосконалення інвестиційної політики розвитку сільского господарства
НС Боровік, Л.В., Танклевська
Приазовський економічний вісник 2 (19), 152-156, 2020
4*2020
Інновації–основний метод активізації інвестиційних процесів у сільському господарстві.
ЛВ Боровік
Міжнародний науково–практичний журнал Фінансовий простір, 2020
42020
Концептуальні засади удосконалення інвестиційної політики розвитку сільського господарства
ЛВ Боровік, НС Танклевська
Видавничий дім" Гельветика", 2019
42019
Державне регулювання інвестиційної діяльності аграрної сфери Херсонської області
ЛВ Петіна
Вісник аграрної науки Причорномор’я.–2010.–Вип 1 (52), 209-214, 2010
42010
Методологічні аспекти побудови системи економічної безпеки формування інвестиційного потенціалу аграрного підприємства
ЛВ Боровік
Фінансовий простір, 94-100, 2020
32020
Аналіз формування та використання інвестиційного потенціалу у сільськогосподарській галузі України
ЛВ Боровік
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2018
32018
Сільськогосподарський кластер–добровільне об’єднання товаровиробнитків різних форм власності
ЛВ Петіна, ДВ Боровік
Таврійський науковий вісник, 367-372, 2010
32010
Теоретичні аспекти системного підходу щодо реалізації державної інвестиційної політики у сільському господарстві
ЛВ Боровик, НС Танклевська, ВС Олійник
Стратегія економічного розвитку України 46, 127-137, 2020
22020
Оцінка впливу інвестиційної політики на формування та використання інвестиційного потенціалу галузі
ЛВ Боровік
Науковий погляд: економіка та управління 1 (59), 72-78, 2018
22018
Теоретичний базис формування інвестиційної політики розвитку сільського господарства України
ЛВ Боровік
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 71-78, 2018
22018
Аналіз впливу домогосподарств населення на інвестиційну привабливість галузі
ЛВ Боровік
Проблеми системного підходу в економіці, 33-39, 2018
22018
Стан економічного розвитку сільського господарства регіонів Причорномор’я та шляхи його покращення
ЛВ Боровік
International scientific journal, 94-97, 2016
22016
Впровадження автоматизації обліку: вимоги та підхід
ОП Славкова, СА Гаркуша, ЕП Славкова, СА Гаркуша
Режим доступу: http://global-national. in. ua/archive/4-2015/219. pdf., 2015
22015
Напрями розвитку фінансової та інвестиційної політики в аграрному секторі економіки
Л Петіна
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії 2 (2), 228-232, 2014
22014
Напрями розвитку фінансової та інвестиційної політики в аграрному секторі економіки
Л Петіна
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії 2 (2), 228-232, 2013
22013
Інноваційна діяльність як об’єкт інвестування
ТГ Вермієнко, ЛВ Петіна
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 129-133, 2013
22013
Структура та управління фінансовими потоками аграрних підприємств регіону
ЛВ Петіна, ОО Воліченко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
22011
Інвестиційна привабливість сільського господарства південного регіону України
ЛВ Петіна
Бізнес-навігатор, 2010
22010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20