Korneyeva Irene Alegzandovna/ Корнєєва Ірина Олександрівна
Korneyeva Irene Alegzandovna/ Корнєєва Ірина Олександрівна
Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Система вправ для навчання майбутніх дизайнерів професійно орієнтованого англомовного монологу-презентації-доповіді
ІО Корнєєва
Іноземні мови, 9-17, 2018
12018
Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх дизайнерів англомовного монологу-презентації
ІО Корнєєва
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія …, 2018
12018
Мовні особливості англомовного монологу-презентації майбутніх дизайнерів
І Корнєєва
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія …, 2017
12017
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МОНОЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ
І Корнєєва
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія …, 2017
12017
ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МОНОЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ
І Корнєєва
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія …, 2020
2020
Personal-activity approach in training of future designers
ІО Корнєєва
Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та …, 2020
2020
Монолог-презентація як ефективний метод іншомовного професійно орієнтованого навчання майбутніх дизайнерів
І Корнєєва
СумДПУ імені АС Макаренка, 2020
2020
Метод презентацій
ІО Корнєєва
Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та …, 2019
2019
Особистісно-діяльнісний підхід до професійно-орієнтованого навчання іноземних мов майбутніх дизайнерів: особистісний складник
ІО Корнєєва
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2017
2017
The professionally oriented English communicative competence contents f ormation in monologue presentation of future designers: subjective aspect
IA Korneyeva
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology 61 (141), 30-33, 2017
2017
The Stages of Professionally-Oriented Monologue-Presentation Training of the Future Designers and Сorresponding System of Exercises
I Kornieieva
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
2017
Формування професійної комунікативної компетенції майбутніх випускників технічного ВНЗ в процесі навчання іноземної мови
ІО Корнєєва
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2010
2010
THE PRINCIPLES OF PROFESSIONALLY ORIENTED ENGLISH MONOLOGUE-PRESENTATION TRAINING OF FUTURE DESIGNERS
І Корнєєва
Редакційна колегія, 61, 0
Теми дисертацій докторантів та аспірантів КНЛУ зі спеціальності 13.00. 02–теорія та методика навчання: германські мови/романські мови, затверджені Координаційною радою НАПН …
ЯВ Окопна, ОМ Жук, ОО Калінчук, ІО Корнєєва, КО Прон, ІІ Романов, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–14