Валентина Коваль
Валентина Коваль
УГПУ им. П.Г.Тычины, факультет украинской филологии, кафедра
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Использование информационно-коммуникативных технологий в начальном образовании школьников
ВФ Ефимов
Начальная школа, 38-42, 2009
1392009
Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх вчителів-філологів у вищих педагогічних навчальних закладах
ВО Коваль
542013
Периодизация становления профессиональной компетентности будущих учителей-филологов (ретроспективный анализ)
ВА Коваль
Балтийский гуманитарный журнал, 2013
322013
Проблема формирования профессиональной компетентности будущих учителей-филологов в научной среде
ВА Коваль
Азимут научных исследований: педагогика и психология, 2013
312013
Патріотичне виховання учнів у процесі вивчення української літератури в старших класах загальноосвітньої школи
ВО Коваль
141999
Мотивация персонала в условиях построения информационного общества
ЕА Князева, ТА Пинчук
Одесса: ВМВ, 2008
92008
Комунікативна компетенція як одне з ключових понять лінгводидактики
В Коваль
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 168-173, 2012
82012
Проблема формування професійної компетентності майбутніх учителів-філологів (методологічний аспект)
В Коваль
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 101-107, 2013
52013
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ
ВО Коваль
К.: НТУУ" КПІ", 2015
42015
Формирование культуроведческой компетенции у студентов-филологов при обучении русскому языку
ВА Коваль
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика …, 2012
42012
Професійна індивідуальність майбутнього вчителя української мови
ВО Коваль
Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, 86-90, 2009
42009
Патріотичне виховання учнів під час вивчення літератури в старших класах загальноосвітньої школи
ВО Коваль
Коваль Володимир Олексійович, 1999
41999
Забезпечення прав іноземців та осіб без громадянства в адміністративних справах про їх видворення за межі України
В Коваль
Law of Ukraine, 2016
32016
Особливості підготовки майбутнього вчителя початкової школи до формування соціальної компетентності: теоретичні основи
О Юрченко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 122-129, 2015
32015
Терміни компетенція і компетентність у контексті професійної підготовки майбутніх учителів-філологів
ВО Коваль
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 9-14, 2014
32014
Компетентнісно спрямоване навчання як одна з педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх учителів української мови та літератури
В Коваль
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 154-161, 2014
32014
Формирование социокультурной компетентности студентов в контексте подготовки учителя-филолога
ВА Коваль
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика …, 2013
32013
Ключові поняття методичної системи формування професійної компетентності майбутніх учителів-філологів (термінологічний аспект дослідження)
В Коваль
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2013
32013
Методика навчання української мови у загальноосвітніх навчальних закладах
ВО Коваль, КА Маслюк
Умань: ПП Жовтий ОО, 2012
32012
Про асимптотичні властивості розв\'язків лінійних стохастичyих диференціальних рівнянь в R^ d
ВВ Булдигін, ВО Коваль
Український математичний журнал 52 (09), 1166-1175, 2000
32000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20