Гончарук Тетяна Вікторівна, Honcharuk T.V., Goncharuk T.V., Гончарук Т.В.
Гончарук Тетяна Вікторівна, Honcharuk T.V., Goncharuk T.V., Гончарук Т.В.
к.е.н., доцент кафедри аграрного менеджменту, учений секретар університету, в.о. завідувача відділу
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Філософські проблеми державного управління. Навч. посібник. Тернопіль
МІ Гурик, ТВ Гончарук, МЛ Шумка
Економічна думка, 2010.-126 с, 2010
612010
Національно-культурна ідентичність як маркер модернізації українського суспільства
М Шумка, Т Гончарук
Л.: УБС НБУ, 2013
362013
Effect of the elements of corn cultivation technology on bioethanol production under conditions of the right-bank forest-steppe of Ukraine
V Palamarchuk, I Honcharuk, T Honcharuk, N Telekalo
Ukrainian Journal of Ecology 8 (3), 2018
352018
Engineering management of vibrating machines for targeted mechanical activation of premix components
V Yanovych, T Honcharuk, I Honcharuk, K Kovalova
INMATEH-Agricultural Engineering.-2018.-Vol. 54, No. 1.-P. 25-32.-Romanian., 2020
162020
Design of the system to control a vibratory machine for mixing loose materials
KK V. Yanovych, T. Honcharuk, I. Honcharuk
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4-13, 2017
9*2017
Розвиток та ефективність виробництва сільськогосподарської продукції–сировини для переробки на біопаливо
ТВ Гончарук
Економіка АПК, 128-133, 2013
62013
Strategic potential of biomass in Ukraine – guarantee of the stat’s economic development
TV Honcharuk
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 36-44, 2017
52017
Інноваційне забезпечення розвитку біопаливної галузі: світовий та вітчизняний досвід
ГМ Калетнік, ТВ Гончарук
Бізнес Інформ, 155-160, 2013
52013
Перспективи використання стічних каналізаційних вод м. Вінниці для підживлення польових культур: вітчизняний та зарубіжний досвід
ГМ Калетнік, ТВ Гончарук
Збалансоване природокористування, 42-47, 2016
42016
Філософія
ТВ Гончарук, НВ Джугла, ЛП Мокряк, МЛ Шумка
Тернопіль, Підручники і посібники, 2009
42009
Конвергенція розвитку систем аграрної освіти, науки та підприємництва як основа формування інтелектуального капіталу аграрних підприємств
АМ Корнійчук, ТВ Гончарук, ТВ Коломієць
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2015
32015
Виробництво біопалива як підсистема формування зеленої економіки
ТВ Гончарук
Економічний форум, 4-8, 2013
32013
Механізм інноваційного забезпечення у формуванні ефективності виробничих систем: теоретичний аспект
ТВ Гончарук
Економіка АПК, 118-122, 2013
32013
Основи наукових досліджень
ВЛ Чумак, СВ Іванов, МР Максимюк
К.: НАУ, 2012
32012
Rozvytok ta efektyvnist vyrobnytstva silskohospodarskoi produktsii-syrovyny dlia pererobky na biopalyvo
TV Honcharuk
Development and effectiveness of agricultural products-raw material for …, 2013
22013
Виробництво біопалива у формуванні енергетичної безпеки України
ТВ Гончарук
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
12013
Майбутнє аграрного сектору України: погляд молодих вчених
ВВ Жукотанська, ММ Козак, ОВ Волошина
Програма Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених та студентів, 15 …, 2018
2018
Етнопсихологічні інтенції осмислення українства у філософії Богдана Цимбалістого
Т Гончарук, Н Джугла
Психологія і суспільство, 155-162, 2018
2018
Мобільні додатки – модернізація системи бюджетного обліку
ЧОІ Гончарук Т.В.
Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, 69-76, 2018
2018
Engineering management of vibrating machines for targeted mechanical activation of premix components Інженерний менеджмент вібраційних машин для цільової механоактивації …
KK V. Yanovych, T. Honcharuk, I. Honcharuk
INMATEH – Agricultural Engineering. 1 (54), 25-32, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20