Пастовенський Олександр Вікторович
Пастовенський Олександр Вікторович
Доктор педагогічних наук, заступник директора з науково-методичної роботи КЗ "Житомирський ОІППО
Verified email at ukrpost.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Наукові основи громадсько-державного управління загальною середньою освітою в регіоні : [монографія]
ОВ Пастовенський
Житомир : ПП Рута, 2014
292014
Оптимізація мереж загальноосвітніх навчальних закладів : Навчальний посібник
ОВ Пастовенський, ММ Осадчий
Київ : Поліграфкнига, 2010
142010
Оптимізація мереж загальноосвітніх навчальних закладів в умовах Поліського регіону : Методичний посібник
ОВ Пастовенський
Житомир : Видавничий центр ОІППО, 2009
142009
Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів в умовах регіону (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)
ОВ Пастовенський
Дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01, 2009
142009
Громадсько-державне управління загальною середньою освітою в регіоні : дис. … доктора пед. наук : спец. 13.00.06 Теорія та методика управління освітою
ОВ Пастовенський
102015
Громадсько-державне управління загальною середньою освітою регіону
ОВ Пастовенський
Освіта на Луганщині, 14–16, 2013
102013
Исследование тенденций развития системы управления общим средним образованием
ОВ Пастовенський
Вектор науки ТГУ, 180-183, 2013
92013
Методичні рекомендації з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільських районах: навчально-методичний посібник
ДІ Дейкун, ОВ Пастовенський
72011
Мережева модель управління загальною середньою освітою
ОВ Пастовенський
Рідна школа, 13-18, 2012
52012
Управлінські компетентності директора школи: сучасні тенденції
НІ Клокар
Вісник Київського національного університету ім. ТГ Шевченка. Серія…, 2018
42018
Синергетичний сценарій розвитку ефективних освітніх систем
ОВ Пастовенський
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 102–106, 2016
42016
Тенденції розвитку системи управління загальною середньою освітою в умовах демократизації суспільних процесів
ОВ Пастовенський
Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід…, 2012
42012
Зміна парадигми управління загальною середньою освітою в умовах демократизації суспільства: особистісно орієнтований акцент
ОВ Пастовенський
Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія…, 2012
42012
Тенденції розвитку системи управління загальною середньою освітою в умовах зростання різноманітності освітніх систем
ОВ Пастовенський
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 106-109, 2012
42012
Школа-родина як альтернативний навчальний заклад в умовах складної демографічної ситуації Поліського регіону
ОВ Пастовенський
Рідна школа, 58–60, 2008
42008
Специфика реализации управленческого цикла в условиях роста влияния общественных факторов на систему управления общим средним образованием
АВ Пастовенский
Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление, 116-119, 2013
32013
Пути развития общественно-государственного управления общим средним образованием
ОВ Пастовенський
Вектор науки ТГУ, 244-248, 2013
32013
Шкільна освіта Житомирщини: інноваційний розвиток : довідково-інформаційне видання
ОВ Пастовенський, ІІ Якухно, ВФ Денисенко
Житомир : Полісся, 2010
3*2010
Використання комп’ютерних технологій для створення річного плану роботи школи
ОВ Пастовенський, ОБ Томашевський
Комп’ютер у школі та сім’ї, 27-30, 2002
32002
Вивчення провідника Windows у школі
ОВ Пастовенський
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 41-43, 1999
31999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20