Пастовенський Олександр Вікторович
Пастовенський Олександр Вікторович
Доктор педагогічних наук, професор кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ "Житомирський ОІППО
Verified email at zippo.net.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Наукові основи громадсько-державного управління загальною середньою освітою в регіоні : [монографія]
ОВ Пастовенський
Житомир : ПП Рута, 2014
332014
Громадсько-державне управління загальною середньою освітою в регіоні : дис. … доктора пед. наук : спец. 13.00.06 Теорія та методика управління освітою
ОВ Пастовенський
132015
Громадсько-державне управління загальною середньою освітою регіону
ОВ Пастовенський
Освіта на Луганщині, 14–16, 2013
132013
Оптимізація мереж загальноосвітніх навчальних закладів : Навчальний посібник
ОВ Пастовенський, ММ Осадчий
Київ : Поліграфкнига, 2010
122010
Оптимізація мереж загальноосвітніх навчальних закладів в умовах Поліського регіону : Методичний посібник
ОВ Пастовенський
Житомир : Видавничий центр ОІППО, 2009
122009
Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів в умовах регіону (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)
ОВ Пастовенський
Дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01, 2009
122009
Исследование тенденций развития системы управления общим средним образованием
АВ Пастовенский
Вектор науки ТГУ, 180-183, 2013
92013
Методичні рекомендації з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільських районах: навчально-методичний посібник
ДІ Дейкун, ОВ Пастовенський
72011
Синергетичний сценарій розвитку ефективних освітніх систем
ОВ Пастовенський
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 102–106, 2016
62016
Мережева модель управління загальною середньою освітою
ОВ Пастовенський
Рідна школа, 13-18, 2012
62012
Зміна парадигми управління загальною середньою освітою в умовах демократизації суспільства: особистісно орієнтований акцент
ОВ Пастовенський
Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія…, 2012
52012
Школа-родина як альтернативний навчальний заклад в умовах складної демографічної ситуації Поліського регіону
ОВ Пастовенський
Рідна школа, 58–60, 2008
42008
Специфика реализации управленческого цикла в условиях роста влияния общественных факторов на систему управления общим средним образованием
АВ Пастовенский
Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление, 116-119, 2013
32013
Пути развития общественно-государственного управления общим средним образованием
АВ Пастовенский
Вектор науки ТГУ, 244-248, 2013
32013
Тенденції розвитку системи управління загальною середньою освітою в умовах демократизації суспільних процесів
ОВ Пастовенський
Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід…, 2012
32012
Тенденції розвитку системи управління загальною середньою освітою в умовах зростання різноманітності освітніх систем
ОВ Пастовенський
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка 61, 106-109, 2012
32012
Шкільна освіта Житомирщини: інноваційний розвиток : довідково-інформаційне видання
ОВ Пастовенський, ІІ Якухно, ВФ Денисенко
Житомир : Полісся, 2010
3*2010
Використання комп’ютерних технологій для створення річного плану роботи школи
ОВ Пастовенський, ОБ Томашевський
Комп’ютер у школі та сім’ї, 27-30, 2002
32002
Вивчення провідника Windows у школі
ОВ Пастовенський
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 41-43, 1999
31999
Релятивне управління ефективними освітніми системами
ОВ Пастовенський
American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research, 72–76, 2018
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20