Пастовенський Олександр Вікторович
Пастовенський Олександр Вікторович
Доктор педагогічних наук, професор кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ "Житомирський ОІППО
Verified email at ukrpost.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Наукові основи громадсько-державного управління загальною середньою освітою в регіоні : [монографія]
ОВ Пастовенський
Житомир : ПП Рута, 2014
302014
Оптимізація мереж загальноосвітніх навчальних закладів : Навчальний посібник
ОВ Пастовенський, ММ Осадчий
Київ : Поліграфкнига, 2010
142010
Оптимізація мереж загальноосвітніх навчальних закладів в умовах Поліського регіону : Методичний посібник
ОВ Пастовенський
Житомир : Видавничий центр ОІППО, 2009
142009
Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів в умовах регіону (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)
ОВ Пастовенський
Дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01, 2009
142009
Громадсько-державне управління загальною середньою освітою в регіоні : дис. … доктора пед. наук : спец. 13.00.06 Теорія та методика управління освітою
ОВ Пастовенський
112015
Громадсько-державне управління загальною середньою освітою регіону
ОВ Пастовенський
Освіта на Луганщині, 14–16, 2013
112013
Исследование тенденций развития системы управления общим средним образованием
ОВ Пастовенський
Вектор науки ТГУ, 180-183, 2013
92013
Методичні рекомендації з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільських районах: навчально-методичний посібник
ДІ Дейкун, ОВ Пастовенський
72011
Синергетичний сценарій розвитку ефективних освітніх систем
ОВ Пастовенський
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 102–106, 2016
62016
Управлінські компетентності директора школи: сучасні тенденції
НІ Клокар
Вісник Київського національного університету ім. ТГ Шевченка. Серія…, 2018
52018
Мережева модель управління загальною середньою освітою
ОВ Пастовенський
Рідна школа, 13-18, 2012
52012
Тенденції розвитку системи управління загальною середньою освітою в умовах демократизації суспільних процесів
ОВ Пастовенський
Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід…, 2012
42012
Зміна парадигми управління загальною середньою освітою в умовах демократизації суспільства: особистісно орієнтований акцент
ОВ Пастовенський
Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія…, 2012
42012
Тенденції розвитку системи управління загальною середньою освітою в умовах зростання різноманітності освітніх систем
ОВ Пастовенський
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 106-109, 2012
42012
Школа-родина як альтернативний навчальний заклад в умовах складної демографічної ситуації Поліського регіону
ОВ Пастовенський
Рідна школа, 58–60, 2008
42008
Специфика реализации управленческого цикла в условиях роста влияния общественных факторов на систему управления общим средним образованием
АВ Пастовенский
Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление, 116-119, 2013
32013
Пути развития общественно-государственного управления общим средним образованием
ОВ Пастовенський
Вектор науки ТГУ, 244-248, 2013
32013
Шкільна освіта Житомирщини: інноваційний розвиток : довідково-інформаційне видання
ОВ Пастовенський, ІІ Якухно, ВФ Денисенко
Житомир : Полісся, 2010
3*2010
Використання комп’ютерних технологій для створення річного плану роботи школи
ОВ Пастовенський, ОБ Томашевський
Комп’ютер у школі та сім’ї, 27-30, 2002
32002
Вивчення провідника Windows у школі
ОВ Пастовенський
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 41-43, 1999
31999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20