Follow
Пастовенський Олександр Вікторович
Пастовенський Олександр Вікторович
Доктор педагогічних наук, професор кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ "Житомирський ОІППО
Verified email at zippo.net.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Наукові основи громадсько-державного управління загальною середньою освітою в регіоні : [монографія]
ОВ Пастовенський
Житомир : ПП Рута, 2014
402014
Громадсько-державне управління загальною середньою освітою в регіоні : дис. … доктора пед. наук : спец. 13.00.06 Теорія та методика управління освітою
ОВ Пастовенський
152015
Громадсько-державне управління загальною середньою освітою регіону
ОВ Пастовенський
Освіта на Луганщині, 14–16, 2013
152013
Оптимізація мереж загальноосвітніх навчальних закладів : Навчальний посібник
ОВ Пастовенський, ММ Осадчий
Київ : Поліграфкнига, 2010
122010
Оптимізація мереж загальноосвітніх навчальних закладів в умовах Поліського регіону : Методичний посібник
ОВ Пастовенський
Житомир : Видавничий центр ОІППО, 2009
122009
Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів в умовах регіону (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)
ОВ Пастовенський
Дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01, 2009
122009
Исследование тенденций развития системы управления общим средним образованием
АВ Пастовенский
Вектор науки ТГУ, 180-183, 2013
92013
Синергетичний сценарій розвитку ефективних освітніх систем
ОВ Пастовенський
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 102–106, 2016
82016
Методичні рекомендації з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільських районах: навчально-методичний посібник
ДІ Дейкун, ОВ Пастовенський
82011
Мережева модель управління загальною середньою освітою
ОВ Пастовенський
Рідна школа, 13-18, 2012
72012
Тенденції розвитку системи управління загальною середньою освітою в умовах демократизації суспільних процесів
ОВ Пастовенський
Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід…, 2012
52012
Зміна парадигми управління загальною середньою освітою в умовах демократизації суспільства: особистісно орієнтований акцент
ОВ Пастовенський
Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія…, 2012
52012
Тенденції розвитку системи управління загальною середньою освітою в умовах зростання різноманітності освітніх систем
ОВ Пастовенський
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка 61, 106-109, 2012
52012
Еволюція управлінського циклу в умовах розвитку освітніх систем
ОВ Пастовенський
Zhytomyr Ivan Franko state university journal. Рedagogical sciences, 77-82, 2017
42017
Специфика реализации управленческого цикла в условиях роста влияния общественных факторов на систему управления общим средним образованием
АВ Пастовенский
Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление, 116-119, 2013
42013
Принципи громадсько-державного управління загальною середньою освітою
ОВ Пастовенський
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 68-72, 2013
42013
Вплив громадських чинників на розвиток системи управління загальною середньою освітою
ОВ Пастовенський
Рідна школа, 5-9, 2011
42011
Школа-родина як альтернативний навчальний заклад в умовах складної демографічної ситуації Поліського регіону
ОВ Пастовенський
Рідна школа, 58–60, 2008
42008
Аналіз шляхів здійснення та результатів експериментальної роботи з розвитку громадсько-державного управління загальною середньою освітою в регіоні в умовах чинного…
ОВ Пастовенський
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 198-201, 2014
32014
Функції громадсько-державного управління загальною середньою освітою
ОВ Пастовенський
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у…, 2013
32013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20