Svitlana N. Reznik, Світлана Миколаївна Резнік (ORCID: 0000-0001-8310-1242)
Svitlana N. Reznik, Світлана Миколаївна Резнік (ORCID: 0000-0001-8310-1242)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування управлінських умінь і навичок у майбутніх інженерів у вищих технічних навчальних закладах
СМ Резнік
Автореферат кандидатськ. дис.. на здобуття… Київ. 2007с 20, 2007
222007
Формування комунікативної компетентності фахівців у процесі управлінської підготовки
ТО Бутенко, СМ Резнік
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2009
132009
Організація якісної підготовки менеджерів в умовах другої вищої освіти
ЄВ Воробйова, СМ Резнік
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. КД Ушинського, 2011
102011
Фактори розвитку та напрями вдосконалення дистанційної форми навчання в системі вищої освіти України
ОГ Романовський, ОВ Квасник, ВМ Мороз, НВ Підбуцька, СМ Резнік, ...
82019
Педагогіка розуміння як перспективний напрям розвитку вищої освіти
ОГ Романовський, ОС Пономарьов, СМ Резнік, ЖБ Богдан
82013
Педагогічні умови управлінської підготовки магістрів адміністративного менеджменту
СМ Резнік
НТУ" ХПІ", 2009
72009
Формування лідерської позиції майбутніх інженерів у закладах вищої технічної освіти
ОГ Романовський, ТВ Гура, СМ Резнік, ЮІ Панфілов, АІ Черкашин, ...
НТУ" ХПІ", 2018
62018
Umovy realizatsii osobystisno-oriientovanoho pidkhodu v profesijnij pidhotovtsi studentiv.[Conditions for implementation of a personality-oriented approach in the professional …
SM Reznik
Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyschij i zahal'noosvitnij …, 2010
62010
Психология понимания в управленческом общении
АГ Романовский, СН Резник, ПА С.
Харьков: НТУ «ХПИ, 2002
62002
Teacher leadership at technical university
O Romanovskіy, S Reznik, Y Chebakova
Advanced Education, 63-69, 2019
52019
Лідерські якості в професійній діяльності
ОГ Романовський, СМ Резнік, ТВ Гура, ЮІ Панфілов, БР Головешко, ...
НТУ" ХПІ", 2017
52017
Formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti fakhivtsiv u protsesi upravlinskoi pidhotovky
TO Butenko, SM Reznik
Naukovi pratsi. Ser.: Pedahohika, 95-99, 2009
52009
Professional should be the leader
OG Romanovskiy, OS Ponomaryov, OV Kvasnyk, V Shapolova, S Reznik
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
42020
Розвиток лідерського потенціалу національної гуманітарно-технічної та управлінської еліти
ОГ Романовський, ОС Пономарьов, ТВ Гура, ОА Ігнатюк, СМ Резнік, ...
ФОП Мезіна, 2017
42017
Сутність та структурні компоненти науково-дослідницької компетентності майбутніх техніків-технологів легкої промисловості
С Резнік, Л Дяченко
Теорія і практика управління соціальними системами, 3-17, 2018
32018
Розвиток методики викладання у вищій школі: проблеми та перспективи
СМ Резнік
ФОП Лукашевич ОМ, 2016
32016
Критерії та рівні розуміння студентами навчального матеріалу
СМ Резнік
Харківський національний педагогічний університет ім. ГС Сковороди, 2010
32010
Критерії оцінки рівня розвитку умінь та навичок студентів
СМ Резнік
Миколаївський державний університет ім. ВО Сухомлинського, 2008
32008
Виклики та перспективи гуманізації сучасної інженерної освіти: роль викладача
СН Резник
Народная украинская академия, 2016
22016
Трансформація цінностей освіти в інформаційному суспільстві
СМ Резнік
НТУ" ХПІ", 2015
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20