Подписаться
Світлана Олегівна Мащенко
Світлана Олегівна Мащенко
к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адмініструванняДВНЗ
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.pgasa.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічна політика ЄС з підтримки зеленого житлового будівництва: Монографія
ЮВ Орловська, МС Вовк, ВС Чала, СО Мащенко
ЮВ Орловська, МС Вовк, ВС Чала, СО Мащенко–Дніпро, 2017
132017
Теорія та методологія зеленого будівництва
СО Мащенко, МС Вовк, РА Алієв
Економічний простір, 220-230, 2016
82016
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства на світовому ринку
ОО Кахович, СО Мащенко
Економічний простір, 76-88, 2019
72019
Теоретичні аспекти дослідження енергозбереження як економічної категорії
СО Мащенко
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 1 (10 …, 2014
52014
Енергозбереження як каталізатор реконструкції українського житлового фонду
СО Мащенко
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 174-177, 2013
52013
Трансформація методів економічних досліджень у постіндустріальну епоху
ЮВ Орловська, СО Мащенко
Економічний простір, 88-92, 2021
42021
Проблеми та перспективи діяльності ТНК на території України
SO Mashhenko, RA Alijev
Економічний простір, 45-52, 2018
42018
Систематизація сучасних економічних інструментів щодо підтримки зеленого будівництва в ЄС
ЮВ Орловська, ВС Чала, КВ Гончарова, СО Мащенко
Економічний простір, 60-77, 2016
32016
Міжнародний фінансовий аутсорсинг та світові тенденції його розвитку
ЗНВ Мащенко С.О., Вертелецька О.М.
Економічний простір: збірник наукових праць., 136-148., 2019
2*2019
Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення економічної політики на прикладі регіональних програм екологічного зеленого будівництва
ВС Чала, СО Мащенко, РА Алієв, КВ Дригола
Економічний простір, 113-126, 2017
22017
Формування системи заходів та інструментів регулювання енергозбереження в регіонах України
СО Мащенко
Економічний простір, 92-100, 2015
22015
Принципи побудови веб-ресурсу інформаційно-аналітичного забезпечення вибору та фінансування програм зеленого житлового будівництва в мегаполісах старопромислових регіонів ЄС та …
ВС Чала, СО Мащенко, КВ Гончарова
Економічний простір, 213-233, 2017
12017
Інтегральний показник старопромислової орієнтації економіки регіонів України
МСО Вовк М.С.
Економічний простір: збірник наукових праць., 222-235, 2017
12017
Методи оцінки енергоефективності як основного аспекту енергозбереження в економіці
СО Мащенко
Економічний простір, 257-266, 2014
12014
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИ МСТВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. 1Махіненко Н. В
СО Мащенко
12011
Перспективи розвитку вітчизняного підприємництва в сучасній економічній парадигмі
ГЛ Ступнікер, СО Мащенко, НВ Зозуля
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2022
2022
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ОСНОВА МЕТОДОЛОГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
СО Мащенко, КВ Гончарова, ВР Гребенніков
Економічний простір, 94-97, 2021
2021
РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ЯК ОДИН З ІНСТРУМЕНТІВ СПРИЯННЯ ПОЛІТИЦІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
СО Мащенко, КВ Гончарова, ВР Гребенніков
Економічний простір, 85-89, 2021
2021
Розміщення виробничих сил як інструмент політики стійкого розвитку регіону
СО Мащенко, КВ Гончарова, ВР Гребенніков
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2021
2021
Економічний простір: зб. наук. пр.
ВГ Уманська, НВ Бутко, ІВ Свинаренко, ЄІ Іванов, ОІ Краузе, ...
ПДАБА, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20