Олена Станіславівна Александрова
Олена Станіславівна Александрова
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Специфіка становлення та розвитку середнього класу в умовах перехідного періоду сучасного українського суспільства: монографія
ОС Александрова
Суми: Університетська книга, 110-133, 2008
262008
Конкуренція: благо чи зло: Специфіка та тенденції розвитку
ОС Александрова, ОА Зубчик
Центр досліджень проблем конкуренції, 107, 2006
162006
Взаємодія конкуренції та партнерства як фактор розвитку середнього класу в Україні: філософський аналіз: монографія
ОС Александрова
К.: Вид. ПАРАПАН, 2009
122009
Сутність толерантності в сучасному суспільстві
АС Александрова
Гілея: науковий вісник.–2010.–Вип 42 (12), 170-177, 2010
92010
Середній клас як фактор забезпечення стабільності в сучасній Україні
ОС Александрова
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2011_44 …, 2011
72011
Specifics of managing competitiveness of present-day university on principles of social responsibility
O Aleksandrova, L  Batchenko, M  Dielini, U Lavryk
Scientific Bulletin of National Mining University, 157-165, 2018
62018
Становлення середнього класу в сучасному українському суспільстві. Автореферат дисертації... доктора філософських наук.
ОС Александрова
К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010
52010
Становлення середнього класу в сучасному українському суспільстві
ОС Александрова
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
52010
Конкуренція як принцип суспільного розвитку: соціально-філософський аналіз. Автореферат дисертації... канд. філос. н.
ОС Александрова
Сімферополь:Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2004
52004
Конкуренція як принцип суспільного розвитку: соціально-філософський аналіз
ОС Александрова
ОС Александрова.–Сімф., 2004.–11 с, 2004
52004
Конкуренция и кооперация — два основных института экономики
ЕС Александрова
Проблемы научного роста молодых ученых : ІІ Всекрымской науч. конф.: тезисы …, 2006
42006
Багатоманітність проявів феномену конкуренції в сучасному суспільстві
ОС Александрова
Культура народов Причерноморья. Научный журнал. 1 (52), 115-118, 2004
42004
Багатоманітність проявів феномену конкуренції в сучасному суспільстві
ОС Александрова
Культура народов Причерноморья, 2004
42004
Суть конкуренції та її роль в розвитку суспільства.
ЛД Кривега, ОС Александрова
Культурологічний вісник., 64-69., 2002
4*2002
Людина в умовах конкуренції: трагізм особистісного буття чи сприяння суспільному прогресу?
ОС Александрова
Мультиверсум. Філософський альманах: Зб.наук.праць. Голов. ред. В.В. Лях., 37-46, 2002
42002
Ответственность человека в условиях развития общества
ЕС Александрова
Феномен ответственности в мире тотальной глобализации: монография / Науч …, 2013
3*2013
Конкуренція як предмет соціально-філософського аналізу.
ОС Александрова
Нова Парадигма: Альманах наукових праць., 6-11, 2002
32002
Конкуренція як соціальний контекст буття сучасної людини.
ОС Александрова
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії., 139-146, 2001
32001
Цінності середнього класу і сучасна концепція освіти
ОС Александрова
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 9-14, 2012
22012
Местное самоуправление как условие становления гражданского общества
ЕС Александрова
Гражданское общество в эпоху тотальной глобализации : монография [науч. ред …, 2011
22011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20