Кафедра Управління системами безпеки життєдіяльності
Кафедра Управління системами безпеки життєдіяльності
Подтвержден адрес электронной почты в домене opu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Напрями дисертаційних наукових досліджень зі спеціальності «Управління проектами та програмами» = doi.org\10.13140/RG.2.1.1557.1927
СД Бушуев, ВД Гогунський, КВ Кошкін
Управління розвитком складних систем 12, 6-9, 2012
87*2012
Стандартизація і сертифікація процесів управління якістю освіти у вищому навчальному закладі = dx.doi.org\10.13140/RG.2.1.1967.8169
ГО Оборський, ВД Гогунський, ОС Савєльєва
Праці Одеського політехнічного університету 1 (35), 251-255, 2011
87*2011
Параметры цитируемости научных публикаций в наукометрических базах данных = doi.org\10.13140/RG.2.1.3092.8087
ВН Бурков, АА Белощицкий, ВД Гогунский
Управління розвитком складних систем 15, 134-139, 2013
79*2013
Justification law on competitive properties projects = dx.doi.org\10.13140/RG.2.1.2688.7123
VD Gogunsky, SV Rudenko, PA Teslenko
Management of complex systems. Kyiv, Ukraine: KNUCA, 8, 13-15, 2011
67*2011
Визначення ядер знань на графі компетенцій проектних менеджерів = doi.org\10.13140/RG.2.1.4414.1526
ДВ Лукьянов, ВД Гогунський, ОВ Власенко
Східно-Європ. журнал передових технологій 1 (10 / 55), 26-28, 2012
65*2012
Моделирование слабо структурированных систем проектного управления
ЕВ Колесникова
Праці Одеського політехнічного університету, 127-131, 2013
592013
Markov model of risk in the life safety projects
VD Gogunsky, YS Chernega, ES Rudenko
Тр. Одес. политехн. ун-та 2 (41), 271-276, 2013
58*2013
Основные законы проектного менеджмента = doi:10.13140/RG.2.1.4988.3609; doi:10.13140/RG.2.1.1711.5606 (en)
ВД Гогунский, СВ Руденко
Управління проектами: стан та перспективи. –Матер. IV міжнар. конф.: 4, 37-40, 2008
58*2008
Нова методологія створення та інноваційного розвитку проектно-керованих організацій = doi.org\10.13140/RG.2.1.3368.6489
ВО Вайсман, ВД Гогунський
Економіст 8 (298), 11-13, 2011
562011
Розвиток теорії проектного управління: обгрунтування закону КВ Кошкіна щодо завершення проектів
КВ Колеснікова
Управління розвитком складних систем, 2013
542013
Марковські моделі комунікаційних процесів в міжнародних проектах = doi.org\10.13140/RG.2.1.1509.0642
ОВ Власенко, ВВ Лебідь, ВД Гогунський
Управління розвитком складних систем 12, 2012
54*2012
Scopus та інші наукометричні бази: прості питання та нечіткі відповіді = doi.org\10.13140/RG.2.1.1989.3205
ДБ Буй, АО Білощицький, ВД Гогунський
Вища школа 4 (119), 27-40, 2014
50*2014
Автоматизация извлечения информации из наукометрических баз данных = dx.doi.org\10.13140/RG.2.1.2668.7440
АС Коляда, ВД Гогунский
Управління розвитком складних систем 16, 96-99, 2013
502013
Аналіз структурної моделі компетенцій з управління проектами національного стандарту України
КВ Колеснікова, ДВ Лук’янов
Управління розвитком складних систем, 19-27, 2013
49*2013
Теория проектно-ориентованого управления: обоснование закона Бушуева СД = doi.org\10.13140/RG.2.1.2352.8403
ВА Вайсман, ВД Гогунский, СВ Руденко
Наук. записки Міжнар. гуманіт. ун-ту./Під. ред. Рибака АІ—Одеса: Міжнар …, 2009
492009
Наукометричні бази: характеристика, можливості і завдання = doi.org\10.13140/RG.2.1.2196.9361
СД Бушуєв, АО Білощицький, ВД Гогунський
Управління розвитком складних систем 18, 145-152, 2014
47*2014
Нові тенденції і завдання щодо підготовки науковців вищої кваліфікації. = dx.doi.org\10.13140/RG.2.1.3081.9286
ГО Оборський, ВД Гогунський
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві 1 (2), 15-22, 2013
472013
Модель эффектов коммуникаций для управления рекламними проектами
АГ Оборская, ВД Гогунский
Тр. Одес. политехн. ун-та.-Спецвып.:«Компьютерные и информационные системы …, 2005
472005
Стратегия принятия решений в условиях адаптивного обучения = doi.org\10.13140/RG.2.1.3946.1842
АЕ Яковенко, АВ Нарожный, ВД Гогунский
Восточно-Eвропейский журнал передових технологий. 2 (2/14), 105-110, 2005
442005
" Lifelong learning" is a new paradigm of personnel training in enterprises [SCOPUS]
V Gogunskii, O Kolesnikov, K Kolesnikova, D Lukianov
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.- 82 (4/2), 4-10, 2016
402016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20