Підписатись
Кафедра Управління системами безпеки життєдіяльності
Кафедра Управління системами безпеки життєдіяльності
Підтверджена електронна адреса в opu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стандартизація і сертифікація процесів управління якістю освіти у вищому навчальному закладі = dx.doi.org\10.13140/RG.2.1.1967.8169
ГО Оборський, ВД Гогунський, ОС Савєльєва
Праці Одеського політехнічного університету 1 (35), 251-255, 2011
106*2011
Напрями дисертаційних наукових досліджень зі спеціальності «Управління проектами та програмами» = doi.org\10.13140/RG.2.1.1557.1927
СД Бушуев, ВД Гогунський, КВ Кошкін
Управління розвитком складних систем 12, 6-9, 2012
91*2012
Параметры цитируемости научных публикаций в наукометрических базах данных = doi.org\10.13140/RG.2.1.3092.8087
ВН Бурков, АА Белощицкий, ВД Гогунский
Управління розвитком складних систем 15, 134-139, 2013
81*2013
Justification law on competitive properties projects = dx.doi.org\10.13140/RG.2.1.2688.7123
VD Gogunsky, SV Rudenko, PA Teslenko
Management of complex systems. Kyiv, Ukraine: KNUCA, 8, 13-15, 2011
74*2011
Визначення ядер знань на графі компетенцій проектних менеджерів = doi.org\10.13140/RG.2.1.4414.1526
ДВ Лукьянов, ВД Гогунський, ОВ Власенко
Східно-Європ. журнал передових технологій 1 (10 / 55), 26-28, 2012
71*2012
Моделирование слабо структурированных систем проектного управления
ЕВ Колесникова
Праці Одеського політехнічного університету, 127-131, 2013
682013
Lifelong learning” is a new paradigm of personnel training in enterprises
V Gogunskii, O Kolesnіkov, K Kolesnіkova, D Lukianov
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 4-10, 2016
672016
Основные законы проектного менеджмента = doi:10.13140/RG.2.1.4988.3609; doi:10.13140/RG.2.1.1711.5606 (en)
ВД Гогунский, СВ Руденко
Управління проектами: стан та перспективи. –Матер. IV міжнар. конф.: 4, 37-40, 2008
62*2008
Марковські моделі комунікаційних процесів в міжнародних проектах = doi.org\10.13140/RG.2.1.1509.0642
ОВ Власенко, ВВ Лебідь, ВД Гогунський
Управління розвитком складних систем 12, 2012
61*2012
The research on role differentiation as a method of forming the project team
O Sherstyuk, T Olekh, K Kolesnikova
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (3 (80)), 63-68, 2016
582016
Markov model of risk in the life safety projects
VD Gogunsky, YS Chernega, ES Rudenko
Тр. Одес. политехн. ун-та 2 (41), 271-276, 2013
58*2013
Development of the model of interaction among the project, team of project and project environment in project system
О Kolesnіkov, V Gogunskii, K Kolesnіkova, D Lukianov, T Olekh
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 20-26, 2016
572016
Аналіз структурної моделі компетенцій з управління проектами національного стандарту України
КВ Колеснікова, ДВ Лук'янов
Управління розвитком складних систем, 2013
56*2013
Development of the method for the optimal management of occupational risks
A Bochkovskyi, V Gogunskii
Eastern-Еuropean journal of enterprise technologies (Scopus) 3 (3 (93)), 6-13, 2018
542018
Наукометричні бази: характеристика, можливості і завдання = doi.org\10.13140/RG.2.1.2196.9361
СД Бушуєв, АО Білощицький, ВД Гогунський
Управління розвитком складних систем 18, 145-152, 2014
54*2014
Нова методологія створення та інноваційного розвитку проектно-керованих організацій = doi.org\10.13140/RG.2.1.3368.6489
ВО Вайсман, ВД Гогунський
Економіст 8 (298), 11-13, 2011
542011
Теория проектно-ориентованого управления: обоснование закона Бушуева СД = doi.org\10.13140/RG.2.1.2352.8403
ВА Вайсман, ВД Гогунский, СВ Руденко
Наук. записки Міжнар. гуманіт. ун-ту./Під. ред. Рибака АІ—Одеса: Міжнар …, 2009
532009
Scopus та інші наукометричні бази: прості питання та нечіткі відповіді = doi.org\10.13140/RG.2.1.1989.3205
ДБ Буй, АО Білощицький, ВД Гогунський
Вища школа 4 (119), 27-40, 2014
52*2014
Розвиток теорії проектного управління: обгрунтування закону КВ Кошкіна щодо завершення проектів
КВ Колеснікова
Управління розвитком складних систем, 38-45, 2013
492013
Автоматизация извлечения информации из наукометрических баз данных = dx.doi.org\10.13140/RG.2.1.2668.7440
АС Коляда, ВД Гогунский
Управління розвитком складних систем 16, 96-99, 2013
482013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20