Подписаться
Колмакова Валентина Миколаївна
Колмакова Валентина Миколаївна
Інститут демографії та проблем якості життя НАН України"
Подтвержден адрес электронной почты в домене ecos.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
за заг. ред. академіка НАН України, д. т. н., проф., засл. діяча науки і техніки України БЄ Патона
Н парадигма сталого розвитку України
К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого …, 2016
256*2016
Роль екологічних фондів у період переходу до ринкової економіки
М Пилипчук, В Колмакова
Економіка України, 73-79, 1998
81998
Ekolohichna modernizatsiia v systemi okhorony atmosfernoho povitria v rehionakh Ukrainy [Ecological modernization in the system of atmospheric air protection in the regions of
VVB AV Stepanenko, AO Obikhod, AA Omelchenko, VM Kolmakova, TL Omelianenko
Kyiv: DU IEPSR NAN Ukrainy, 2016
52016
Комплекс нормативно-законодавчих пропозицій щодо впровадження екосистемного підходу в управлінську практику
ОО Веклич, ВМ Колмакова, ІВ Патока
Економіка та держава, 56-61, 2022
42022
Економічна складова втрат екосистемних послуг
ВМ Колмакова, І Патока
Бізнес, економіка, сталий розвиток, лідерство та інновації, 31-40, 2019
32019
Економічні механізми національної екологічної політики в системі сталого розвитку України
ОО Виклич, ОМ Кобзар, ВМ Колмакова
32014
Теоретико-методологічні підходи до фінансового забезпечення техногенної та екологічної безпеки
ВМ Колмакова
Механізм регулювання економіки, 47-53, 2012
32012
Розвиток позабюджетних джерел фінансового забезпечення екологічної діяльності
ВМ Колмакова
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2008
32008
Діяльність екологічних фондів в Україні
МО Пилипчук, ВМ Колмакова
Економіка природокористування і охорони довкілля: щорічник наукових праць …, 0
3
Інституціоналізація процесу екосистемного визначення втрат природно-ресурсного потенціалу від негативних наслідків господарювання
ВМ Колмакова
Економіка природокористування і сталий розвиток, 2019
22019
Перспективи партнерства України та глобального екологічного фонду
ВМ Колмакова
Сумський державний університет, 2012
22012
Інвестиційно-інноваційні процеси в екологічній сфері
ЄВ Хлобистов, ВМ Колмакова, МВ Ільїна
Видавництво СумДУ, 2010
22010
Проблеми інвестиційного забезпечення екологічних программ
В Колмакова
Економіка природокористування і охорони довкілля, 168-174, 2009
22009
Modeling the Labor Market Stability in Conditions of Uncertainty as a Component of Strategic Management
IP A Ostapchuk, L Kustrich, L Tranchenko, O Botsula, V Kolmakova
International Conference on Business and Technology, 261-272, 0
2*
Імплементація європейського досвіду діяльності екологічних фондів в екологічну політику України
ВМ Колмакова
Економіка природокористування і охорони довкілля, 2016
12016
Финансовое обеспечение экологической политики Украины для интеграции в Европейский Союз
VK Ievgen Khlobystov
Przegląd Nauk stosowanych, 47-57, 2015
12015
Еколого-економічна оцінка ефективності впровадження екологічного менеджменту у виробництво
ВМ Колмакова, МВ Ільїна
Видавництво СумДУ, 2010
12010
ОБГРУНТУВАННЯ ВАЖЛИВОСТІ ПРИНЦИПІВ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЕКОСИСТЕМНИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ
ВМ Колмакова
The 6 th International scientific and practical conference “Innovative …, 2024
2024
РОЗВИТОК ПОЗАБЮДЖЕТНИХ ФОРМ ПІДТРИМКИ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ У ВОДОРЕСУРСНІЙ СФЕРІ В КОНТЕКСТІ ЕКОСИСТЕМНОГО ПІДХОДУ
ВМ Колмакова
The 6 th International scientific and practical conference “Science and …, 2023
2023
Структура платежів за використання ресурсів і послуг водних екосистем
ВМ Колмакова, ОІ Боцула
Збалансоване природокористування, 36-44, 2023
2023
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20