Колмакова Валентина Миколаївна
Назва
Посилання
Посилання
Рік
за заг. ред. академіка НАН України, д. т. н., проф., засл. діяча науки і техніки України БЄ Патона
Н парадигма сталого розвитку України
К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого …, 2016
182*2016
Роль екологічних фондів у період переходу до ринкової економіки
М Пилипчук, ВІ Колмакова
Економіка України, 73-79, 1998
71998
Розвиток позабюджетних джерел фінансового забезпечення екологічної діяльності
ВМ Колмакова
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2008
32008
Діяльність екологічних фондів в Україні
МО Пилипчук, ВМ Колмакова
Економіка природокористування і охорони довкілля: щорічник наукових праць …, 0
3
Економічні механізми національної екологічної політики в системі сталого розвитку України
ОО Виклич, ОМ Кобзар, ВМ Колмакова
22014
Інвестиційно-інноваційні процеси в екологічній сфері
ЄВ Хлобистов, ВМ Колмакова, МВ Ільїна
Видавництво СумДУ, 2010
22010
Проблеми інвестиційного забезпечення екологічних програм
ВМ Колмакова
Економіка природокористування і охорони довкілля, 2009
22009
Финансовое обеспечение экологической политики Украины для интеграции в Европейский Союз
VK Ievgen Khlobystov
Przegląd Nauk stosowanych, 47-57, 2015
12015
Теоретико-методологічні підходи до фінансового забезпечення техногенної та екологічної безпеки
ВМ Колмакова
Сумський державний університет, 2012
12012
Перспективи партнерства України та глобального екологічного фонду
ВМ Колмакова
Сумський державний університет, 2012
12012
Еколого-економічна оцінка ефективності впровадження екологічного менеджменту у виробництво
ВМ Колмакова, МВ Ільїна
Видавництво СумДУ, 2010
12010
ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПЕНСАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ
ВМ Колмакова
BBK 87, 622, 2020
2020
ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОСИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЗБИТКІВ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ КОЛМАКОВА ВМ
ВМ КОЛМАКОВА
Аналіз сучасних підходів до ефективного використання, 8, 2019
2019
СЕКЦІЯ 5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ВМ КОЛМАКОВА, ІВ ПАТОКА
ня: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 25 …, 2019
2019
Інституціоналізація процесу екосистемного визначення втрат природно-ресурсного потенціалу від негативних наслідків господарювання
ВМ Колмакова
Економіка природокористування і сталий розвиток, 2019
2019
Екосистемний підхід до оцінювання збитків від забруднення водних ресурсів
ВМ Колмакова
Бізнес-навігатор, 67-70, 2018
2018
Екосистемний підхід до визначення збитків від забруднення водних ресурсів з урахуванням напрямів формалізації їх вартісного виміру
ВМ Колмакова
Економіка природокористування і сталий розвиток, 2018
2018
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ФОНДІВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ
СВ Данилко, АЄ Кернична, ВМ Колмакова, МО Коніна, ТГ Любова, ...
Електронний науковий журнал, 94, 2017
2017
Наукові підходи щодо екосистемного оцінювання збитків від залпових та інших аварійних забруднень (на прикладі водних ресурсів)
ВМ Колмакова
Сталий розвиток — ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії …, 2017
2017
Особливості екосистемного оцінювання збитків від залпових та інших аварійних забруднень (на прикладі водних ресурсів)
ВМ Колмакова
Економіка природокористування і охорони довкілля: [зб. наук. пр.] / ДУ ІЕПСР …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20