Наталя Никончук
Наталя Никончук
Житомирський державний університет імені Івана Франка, доцент кафедри соціальної та практичної
Подтвержден адрес электронной почты в домене zu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Рефлексивно-ціннісна регуляція розвитку учбових здібностей у молодшому шкільному віці
НО Никончук
Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2009
112009
Рефлексивно-ціннісний аналіз розвитку учбових здібностей молодших школярів
ОЛ Музика, НО Никончук
Психологічні перспективи, 91-98, 2008
102008
Проблема впливу усної народної творчості на становлення особистості в умовах сучасної культури
НО Никончук
Духовна культура особистості в контексті розвитку громадянського суспільства …, 2005
62005
Розвиток здібностей молодших школярів засобами усної народної творчості: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
ОЛ Музика, НО Никончук
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016
42016
Усна народна творчість як засіб ціннісної підтримки учбової діяльності
НО Никончук
Теоретичні і прикладні проблеми психології, 110-121, 2006
42006
Усна народна творчість як засіб ціннісної підтримки розвитку здібностей у молодшому шкільному віці
НО Никончук
Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень …, 2006
42006
Особливості розвитку рефлексії здібностей у молодшому шкільному віці
НО Никончук
Науковий часопис імені М.П.Драгоманова. Серія 12. Писхологічні науки …, 2005
4*2005
Усна народна творчість та постфольклор у житті сучасної людини: повернення до пережитків чи нові тенденції розвитку?
НО Никончук
Наукові записки Інституту психології ім. ГС Костюка АПН України/За ред. СД …, 2005
32005
Механізми психологічного захисту в усній народній творчості
ОЛ Музика
Вісник Житомирського державного педагогічного інституту, 18-23, 1998
31998
Проблема сензитивності періоду дитинства для залучення особистості до усної народної творчості
НО Никончук
Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції …, 2005
22005
Як навчити молодших школярів поціновувати досягнення один одного
НО Никончук
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології …, 2016
12016
Вплив соціального оточення на розвиток здібностей молодших школярів
НО Никончук
Наука і освіта, 254-260, 2014
12014
Як попередити формування негативних особистісних якостей у молодшому шкільному віці
НО Никончук
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Психологія …, 2013
12013
Розвиток рефлексії особистісних якостей у молодшому шкільному віці
НО Никончук
Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2006
12006
Методичні рекомендації до курсу «Психологічний спецпрактикум по спеціалізаціях»
ІС Загурська, НО Никончук, ІМ Тичина
2018
Методичні рекомендації до курсу «Творчість у системі особистісного розвитку дитини»
ІС Загурська, НО Никончук, НФ Портницька
2018
Соціальна взаємодія і цінності обдарованої особистості: методичний посібник/за ред. ОЛ Музики
ОЛ Музика, ІМ Біла, ДК Корольов, ОО Музика, НО Никончук, ...
Інститут психології імені ГС Костюка НАПН України, 2018
2018
Тренінг як форма психологічної допомоги у подоланні ситуативної тривожності старшокласників
ІС Загурська, НО Никончук, ИС Загурская, НА Никончук
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2016
2016
Навчальна та виробнича практика з психології: методичні рекомендації
ОВ Мазяр, ВВ Горбунова, ІС Загурська, ІВ Кирильчук, ВО Климчук, ...
ЖДУ ім. І. Франка, 2016
2016
Динаміка рефлексії особистісної якості" милосердний" у молодшому шкільному віці
НО Никончук, А Курлянчик
Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20