V.P. Moroz В.П. Мороз
V.P. Moroz В.П. Мороз
НФаУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Критерии приемлемости линейной зависимости при проведении валидации УФ-спектрофотометрических методик количественного определения в судебно-токсикологическом анализе
ЛЮ Клименко, ГП Петюнин, СН Трут, ВП Мороз, ГП Петюнін, СМ Трут
112014
Порівняльна оцінка методів виділення метоклопраміду з біологічного матеріалу.
ВВ Болотов, МА Зареченський, ВП Мороз
Вісник фармації., 45-48, 1999
51999
Химико-токсикологический анализ сертралина в биологическом материале
СВ Баюрка, СА Карпушина, ВП Мороз
Научно-практический журнал" Фармация", 2015
42015
Acceptability criteria for linear dependence when validating UV-spectrophotometric methods of quantitative determination in forensic and toxicological analysis
K LYu, GP Petyunin, SM Trut, VP Moroz
Current issues in pharmacy and medicine: science and practice 2 (15), 15-22, 2014
42014
Розробка методів ідентифікації флувоксаміну придатних для хіміко-токсикологічного аналізу
СВ Баюрка, СА Карпушина, ВІ Степаненко, ВП Мороз
Запорожский медицинский журнал, 60-63, 2010
42010
A new oxidative derivatization method for spectrophotometric determination of Periciazine in pharmaceutical preparations
M Blazheyevskiy, V Moroz
French-Ukrainian Journal of Chemistry 7 (2), 52-60, 2019
32019
Iodometric Determination of Cystine in Pharmaceutical Formulation using Diperoxyadipic Acid as Reagent
MY Blazheyevskiy, VP Moroz
Methods and objects of chemical analysis 13 (1), 13-17, 2018
12018
Development and validation of HPLC-procedures of doxylamine determination in blood in the variant of the method of standard
LY Klimenko, SM Trut, VP Moroz, OO Erlish
Journal of Chemical and Pharmaceutical Research 7 (1), 527-534, 2015
12015
Аналітичні можливості і кількісні співвідношення" структура-біологічна активність" сульфамоїльних похідних фенілантранілової кислоти
ОМ Гайдукевич, ВП Мороз, НЄ Шкуренко, СГ Леонова, ЮВ Сич, ...
11996
Iodometric determination of cystamine dihydrochloride in tablets using diperoxyadipic acid
MY Blazheyevskiy, V Moroz
2020
Щодо коректності подання результатів випробувань у хіміко-фармацевтичному аналізі.
М Блажеєвський, Л Дубенська, В Мороз
Праці НТШ. Хімічні науки. 53, 47-62., 2018
2018
Modern chemical and physical methods of analysis used in space missions.
KV Lysenko, AG Kostianenko, LV Samchenko, VP Мoroz, S s.
Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXV International …, 2018
2018
Особливості сучасного викладання аналітичної хімії в Національному фармацевтичному університеті.
ІС Гриценко, ТВ Жукова, СВ Колісник, ТА Костіна, ВП Мороз
Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій : тези …, 2018
2018
Iodometric determination of cystamine dihydrochloride in tablet formulations using diperoxyadipic acid.
MY Blazheyevskiy, V Moroz
Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій : тези …, 2018
2018
Оптимізація умов ізолювання сульпіриду з біологічних рідин.
СВ Баюрка, СА Карпушина, ВІ Степаненко, ВП Мороз
Застосування методів лікування і апіпрепаратів у медичній, фармацевтичній та …, 2018
2018
Аналитическая химия. Учебное пособие для студентов вузов – 3-е изд., перераб. и доп. Х. : НФаУ; Оригинал, 2017. – 504 с.
ИС Гриценко, ВВ Болотов, СВ Колесник, ЕН Свечникова, ТВ Жукова, ...
2017
Досвід використання різних форм організації навчання на кафедрі аналітичної хімії НФаУ
ІС Гриценко, ИС Гриценко, ТВ Жукова, СВ Колісник, СВ Колесник, ...
2017
Визначення сульпірида в біологічних рідинах методом високоефективної рідинної хроматографії з мультихвильовим УФ-спектрофотометричним детектуванням
СВ Баюрка, СА Карпушина, ВП Мороз
2017
Quantitative determination of cystine by reaction of oxidation with diperoxy adipic acid
MY Blazheyevskiy, VP Moroz, ОS Кryskiv
Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2017
2017
Розробка методів ідентифікації міртазапіну, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу
СВ Баюрка, CА Карпушина, ВС Бондар, ВІ Степаненко, СМ Полуян, ...
Український біофармацевтичний журнал, 53-58, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20