Mykola Andriychuk / Андрійчук Микола Тарасович / Mykola Andriichuk
Mykola Andriychuk / Андрійчук Микола Тарасович / Mykola Andriichuk
Підтверджена електронна адреса в kpi.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Дискурс з національного питання на сторінках часописів Праця. Слово та Дзвін
МТ Андрійчук
Поліграфія і видавнича справа, 36-50, 2010
22010
Газети Громадська думка та Рада про єврейське питання
М Андрійчук
Вісник Книжкової палати, 34-38, 2010
22010
З історії видавничої діяльності в Наддніпрянській Україні (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.)
МТ Андрійчук
Технологія і техніка друкарства, 132-145, 2009
22009
Генеза книгодрукування на теренах України: інформаційна ситуація у вітчизняній історіографії ХХ ст.
МТ Андрійчук
Книгознавство 2, 134-146, 2005
22005
Організація видавничої справи національних меншин у підрадянській Україні (20-ті–початок 30-х рр. ХХ ст.)
МТ Андрійчук
Технологія і техніка друкарства, 120-133, 2014
12014
ІСТОРІЯ УКРАїНСЬКОГО КНИГОВИДАННЯ В РУКОПИСНІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА КАЛИНОВИЧА (за матеріалами фондів відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника)
МТ Андрійчук
Поліграфія і видавнича справа, 3-9, 2012
12012
З ІСТОРІЇ ЄВРЕЙСЬКОГО КНИГОВИДАННЯ ТА КНИГИ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (КІНЕЦЬ ХVІІ—ПОЧАТОК ХХ ст.)
МТ Андрійчук
Технологія і техніка друкарства, 2007
12007
Дискурс пам’ятей в назвах київських вулиць та площ (2014–2020 роки)
МТ Андрійчук
Обрії друкарства, 193-216, 2021
2021
Українське питання на шпальтах тижневика «Московскіє новості» за 1989 рік
МТ Андрійчук
ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020
2020
Вітчизняні видання історичної тематики у війнах пам’ятей
МТ Андрійчук
КПІ ім. Ігоря Сікорського ВПІ, 2019
2019
Комунікаційний вплив діяльності українських національно-демократичних організацій періоду розпаду СРСР на формування національної пам’яті українців
МТ Андрійчук
Обрії друкарства, 7-22, 2018
2018
Взаємодія мас-медіа та органів державної влади
МТ Андрійчук, ТС Андрійчук
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018
2018
З історії становлення вітчизняної книгознавчої науки (ХІХ–початок ХХІ ст.)[закінчення]
МТ Андрійчук, НТ Андрийчук
ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
2017
З історії становлення вітчизняної книгознавчої науки (ХІХ–початок ХХІ ст.)[початок]
МТ Андрійчук, НТ Андрийчук
Київ, 2016
2016
Издательское дело в подсоветской Украине в междувоенный период
МТ Андрійчук
Технологія і техніка друкарства, 103-115, 2015
2015
Видавнича справа у підрадянській Україні у міжвоєнний період
МТ Андрійчук
Технологія і техніка друкарства, 103–115-103–115, 2015
2015
Теорія та історія видавничої справи та редагування. Частина 1
МТ Андрійчук
НТУУ «КПІ», 2015
2015
Организация издательского дела национальных меньшинств в подсоветской Украине (20-е-начало 30-х гг. ХХ в.)
МТ Андрійчук
Технологія і техніка друкарства, 120-133, 2014
2014
Вітчизняні мас-медіа та формування національної пам'яті українського народу
МТ Андрійчук
Наукові записки Інституту журналістики, 17-20, 2014
2014
Українсько-єврейський дискурс: висвітлення міжнаціональних взаємин у друкованих виданнях Наддніпрянщини (60-ті рр. XIX ст.–початок XX ст.)
МТ Андрійчук
НТУУ" КПІ", 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20