Євген Віталійович Карпенко
Євген Віталійович Карпенко
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ФМ, кафедра хорового диригування
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.sumy.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Педагогічні умови формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх учителів іноземних мов у процесі фахової підготовки
ЄМ Карпенко
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, 2014
102014
Дитяча опера як засіб естетичного виховання.
ЄВ Карпенко
Стаття у науково-методичному журналі «Мистецтво і освіта», С. 40–44., 2007
72007
Диригентсько-хорова підготовка вчителя музики
Є Карпенко
Суми: ВВП «Мрія–1» ЛТД, 2001
62001
Формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх учителів іноземних мов засобами спецкурсу" Інформаційно-аналітичні уміння майбутніх учителів іноземних мов"
ЄМ Карпенко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 157-160, 2009
42009
Методологічні настанови щодо вивчення емоційного інтелекту в парадигмі позитивної психотерапії
Є Карпенко
Психологія особистості, 90-97, 2014
32014
Мультимедійні програмні засоби у підготовці майбутнього фахівця з іноземних мов у дошкільній та початковій освіті
ЄМ Карпенко
Інформаційні технології і засоби навчання, 50-55, 2017
22017
Структура та функції емоційної компетентності в процесі життєтворення
ЄВ Карпенко
Проблеми сучасної психології 34, 2016
22016
Перфекціонізм як джерело невротизації особистості
ЄВ Карпенко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2016
22016
Дидактичні основи формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх учителів іноземних мов у процесі фахової підготовки
ЄМ Карпенко
ЖДУ ім. Івана Франка, 2014
22014
Критерії та показники рівня сформованості інформаційно-аналітичних умінь майбутніх учителів іноземних мов у процесі фахової підготовки
ЄМ Карпенко
Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції „Сучасні тенденції …, 2011
22011
Розвиток навичок виконання творчих завдань під час вивчення дисциплін диригентсько-хорового циклу студентами факультетів мистецтв педагогічних університетів.
ЄВ Карпенко
Збірник наукових праць. Стаття у збірнику наукових праць Теоретичні питання …, 2008
22008
Диригентські етюди // Навчальний посібник для студентів першого курсу факультетів мистецтв вищих педагогічних навчальних закладів /.
ЄВКІП Заболотним
Суми, ВВП «Мрія» ТОВ, 2007
2*2007
Формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх вчителів у процесі фахової підготовки: стан проблеми
ЄМ Карпенко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 89-91, 2006
22006
Технології критичного мислення як засіб оптимізації розвитку діалогічної мовленнєвої компетенції майбутніх учителів іноземної мови
ІВ Самойлюкевич, ЄМ Карпенко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 23-26, 2005
22005
Диригентсько-хорова підготовка вчителя музики // Навчально-методичний посібник для викладачів та студентів музично-педагогічних факультетів педвузів та педколеджів з грифом МОН
ЄВ Карпенко
Суми, ВВП «Мрія» ТОВ, 2001
22001
Модель формування інформаційно-аналітичних умінь у системі професійної підготовки майбутнього фахівця мовного педагогічного профілю в початковій та дошкільній освіті
ЄМ Карпенко
Народна освіта, 77-82, 2017
12017
Значення емоційної компетентності особистості у дискурсі життєтворення
Є Карпенко
Psychology of Personality 7 (1), 198-207, 2016
12016
Корекція мазохістичної характерології як чинник фасилітації процесу самоактуалізації особистості
ЄВ Карпенко
ЛьвДУВС, 2013
12013
Принципы формирования информационно-аналитических умений в процессе профессиональной подготовки будущего учителя иностранного языка
ЄМ Карпенко
Вектор науки Тольятинского государственного университета, 54-56, 2010
12010
Дитячий пісенний репертуар: аналіз і вивчення на уроках музичного мистецтва
ІП Заболотний, ЄВ Карпенко
Мистецтво та освіта, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20