Подписаться
Грищенко Іван Михайлович Gryshchenko Ivan
Грищенко Іван Михайлович Gryshchenko Ivan
Rector of Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи наукових досліджень: навч. посіб.
ІМ Грищенко, ОМ Григоренко, ВО Борисейко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001
682001
Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: монографія
МП Денисенко, ЛІ Михайлова, ІМ Грищенко, АП Гречан, ЄА Бельтюков, ...
Суми: Університетська книга, 2008
612008
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
ВП Андрущенко, ІД Бех, ВЮ Биков, СІ Болтівець, МІ Бурда, ...
Педагогічна думка, 2011
592011
Професійна освіта в системі економічних досліджень: монографія
ІМ Грищенко
К.: Грамота 51, 2014
432014
Освіта та професійна підготовка фахівців у світлі євроінтеграційних процесів
ІМ Грищенко
Актуальні проблеми економіки 7 (109), 56-61, 2010
392010
Ринкові аспекти виставкової діяльності в Україні на сучасному етапі
ІМ Грищенко, НА Крахмальова
Актуальні проблеми економіки 9, 113-119, 2006
282006
Дослідження становлення лізингового посередництва
ІМ Грищенко
Актуальні проблеми економіки, 61-66, 2006
262006
Комерційна діяльність посередницьких підприємств: Підручник для вищих навчальних закладів
ІМ Грищенко
К.: Грамота, 2009
212009
Комерційна діяльність посередницьких підприємств: Підручник для вищих навчальних закладів
ІМ Грищенко
К.: Грамота, 2009
212009
Маркетингові основи комерційного посередництва: Навч. посіб
ІМ Грищенко
К.: Грамота, 163-208, 2006
202006
Інструменти та форми маркетингової комунікації на ринку освітніх послуг
ІМ Грищенко, НА Крахмальова
Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку …, 2012
182012
Економічні умови забезпечення якості освітніх послуг у системі вищої освіти:[монограф.]
ІМ Грищенко
К.: Педагогічна думка 364, 2012
172012
Формування конкурентного середовища на ринку послуг України
І Грищенко
Підприємництво, господарство і право, 137, 2007
162007
Формування механізму управління комерційним посередництвом: Монографія
ІМ Грищенко
К.: Грамота 368, 2007
162007
Впровадження лідерства в систему місцевого самоврядування України
ІМ Грищенко
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління, 275-285, 2014
152014
A procedure for optimization of energy saving at higher educational institutions
I Gryshchenko, V Shcherbak, O Shevchenko
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017
142017
Фактори підвищення ефективності освітньої діяльності вищих навчальних закладів України
ІМ Грищенко
Актуальні проблеми економіки, 134-141, 2016
142016
Підвищення ефективності діяльності вищих навчальних закладів як передумова забезпечення потреб ринку праці
ІМ Грищенко, НВ Цимбаленко, ТМ Нефедова
Ринок праці та зайнятість населення, 32-35, 2015
142015
Фактор вищої освіти в інноваційній економіці Cінгапуру
ВГ Федоренко, ІМ Грищенко, ОС Вітковський
Економіка та держава, 4-7, 2009
142009
Marketing-oriented approach to evaluating the strategy of distribution management for innovative products in logistics
I Gryshchenko, O Chubukova, O Bilovodska, O Gryshchenko, Y Melnyk
WSEAS Transactions on Environment and Development, 2020
132020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20