Грищенко Іван Михайлович Gryshchenko Ivan
Грищенко Іван Михайлович Gryshchenko Ivan
Rector of Kyiv National University of Technologies and Design
Підтверджена електронна адреса в knutd.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: монографія
МП Денисенко, ЛІ Михайлова, ІМ Грищенко, АП Гречан, ЄА Бельтюков, ...
Суми: Університетська книга, 2008
452008
Професійна освіта в системі економічних досліджень: монографія
ІМ Грищенко
К.: Грамота 90, 2014
272014
Дослідження становлення лізингового посередництва
ІМ Грищенко
Актуальні проблеми економіки, 61-66, 2006
242006
Освіта та професійна підготовка фахівців у світлі євроінтеграційних процесів
ІМ Грищенко
Актуальні проблеми економіки, 109, 2010
232010
Ринкові аспекти виставкової діяльності в Україні на сучасному етапі
ІМ Грищенко, НА Крахмальова
Актуальні проблеми економіки 9, 113-119, 2006
212006
Інструменти та форми маркетингової комунікації на ринку освітніх послуг
ІМ Грищенко, НА Крахмальова
Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку …, 2012
142012
Формування конкурентного середовища на ринку послуг України
І Грищенко
Підприємництво, господарство і право, 163-166, 2007
142007
Формування механізму управління комерційним посередництвом: Монографія
ІМ Грищенко
К.: Грамота 368, 2007
132007
Комерційна діяльність посередницьких підприємств: Підручник для вищих навчальних закладів
ІМ Грищенко
ІМ Грищенко–К.: Грамота, 2009
122009
Комерційна діяльність посередницьких підприємств: Підручник для вищих навчальних закладів
ІМ Грищенко
К.: Грамота, 2009
122009
Маркетингові основи комерційного посередництва:[навч. посіб.]
ІМ Грищенко
К.: Грамота, 163-208, 2006
122006
Методика рейтингової оцінки іміджевої привабливості спеціальностей вищого навчального закладу
ІМ Грищенко, ТМ Власюк, ДА Макатьора
Вісник Хмельницького національного університету, 245-252, 2013
92013
Економічні умови забезпечення якості освітніх послуг у системі вищої освіти:[монограф.]
ІМ Грищенко
К.: Педагогічна думка 364, 2012
92012
Фактор вищої освіти в інноваційній економіці cінгапуру
ВГ Федоренко, ІМ Грищенко, ОС Вітковський
Економіка та держава, 4-7, 2009
92009
Поліфункціональні шкіряні матеріали: монографія
ІМ Грищенко
К.: Фенікс, 2013
72013
Iнвестицiйно-iнновацiйна дiяльнiсть: теорiя, практика, досвiд: Монографiя та iн.; За ред. д. е. н., проф., акад. МП Денисенка, д. е. н., проф. ЛI Михайлової
МП Денисенко, ЛI Михайлова, IМ Грищенко, АП Гречан
72008
Фактори підвищення ефективності освітньої діяльності вищих навчальних закладів України
ІМ Грищенко
Актуальні проблеми економіки, 134-141, 2016
62016
Підвищення ефективності діяльності вищих навчальних закладів як передумова забезпечення потреб ринку праці
ІМ Грищенко, НВ Цимбаленко, ТМ Нефедова
Ринок праці та зайнятість населення, 32-35, 2015
62015
Казначейство банку
АО Кириченко, МП Денисенко, АП Гречан, ІМ Грищенко, СА Єрохін, ...
Центр учбової літератури, 2010
6*2010
Характерні особливості розвитку освіти в Японії
ІМ Грищенко
Трибуна, 2009
62009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20