Грищенко Іван Михайлович Gryshchenko Ivan
Грищенко Іван Михайлович Gryshchenko Ivan
Rector of Kyiv National University of Technologies and Design
Підтверджена електронна адреса в knutd.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: монографія
МП Денисенко, ЛІ Михайлова, ІМ Грищенко, АП Гречан, ЄА Бельтюков, ...
Суми: Університетська книга, 2008
592008
Основи наукових досліджень: навч. посіб.
ІМ Грищенко, ОМ Григоренко, ВО Борисейко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001
562001
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
ВП Андрущенко, ІД Бех, ВЮ Биков, СІ Болтівець, МІ Бурда, ...
Педагогічна думка, 2011
462011
Професійна освіта в системі економічних досліджень: монографія
ІМ Грищенко
К.: Грамота 51, 2014
362014
Освіта та професійна підготовка фахівців у світлі євроінтеграційних процесів
ІМ Грищенко
Актуальні проблеми економіки, 109, 2010
322010
Ринкові аспекти виставкової діяльності в Україні на сучасному етапі
ІМ Грищенко, НА Крахмальова
Актуальні проблеми економіки 9, 113-119, 2006
252006
Дослідження становлення лізингового посередництва
ІМ Грищенко
Актуальні проблеми економіки, 61-66, 2006
252006
Комерційна діяльність посередницьких підприємств: підручник для вищ. навч. закладів
ІМ Грищенко
К.: Грамота, 2009
212009
Комерційна діяльність посередницьких підприємств: Підручник для вищих навчальних закладів
ІМ Грищенко
К.: Грамота, 2009
212009
Інструменти та форми маркетингової комунікації на ринку освітніх послуг
ІМ Грищенко, НА Крахмальова
Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку …, 2012
172012
Формування конкурентного середовища на ринку послуг України
І Грищенко
Підприємництво, господарство і право, 163-166, 2007
162007
Формування механізму управління комерційним посередництвом: Монографія
ІМ Грищенко
К.: Грамота 368, 2007
162007
Фактори підвищення ефективності освітньої діяльності вищих навчальних закладів України
ІМ Грищенко
Актуальні проблеми економіки, 134-141, 2016
142016
Економічні умови забезпечення якості освітніх послуг у системі вищої освіти:[монограф.]
ІМ Грищенко
К.: Педагогічна думка 364, 2012
142012
Маркетингові основи комерційного посередництва: Навч. посіб
ІМ Грищенко
К.: Грамота, 163-208, 2006
142006
Iнвестицiйно-iнновацiйна дiяльнiсть: теорiя, практика, досвiд: монографiя
МП Денисенко, ЛI Михайлова, IМ Грищенко, АП Гречан
122008
Підвищення ефективності діяльності вищих навчальних закладів як передумова забезпечення потреб ринку праці
ІМ Грищенко, НВ Цимбаленко, ТМ Нефедова
Ринок праці та зайнятість населення, 32-35, 2015
102015
Впровадження лідерства в систему місцевого самоврядування України
ІМ Грищенко
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління, 275-285, 2014
102014
Фактор вищої освіти в інноваційній економіці Cінгапуру
ВГ Федоренко, ІМ Грищенко, ОС Вітковський
Економіка та держава, 4-7, 2009
102009
Методика рейтингової оцінки іміджевої привабливості спеціальностей вищого навчального закладу
ІМ Грищенко, ТМ Власюк, ДА Макатьора
Вісник Хмельницького національного університету, 245-252, 2013
92013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20