Грищенко Іван Михайлович Gryshchenko Ivan
Грищенко Іван Михайлович Gryshchenko Ivan
Rector of Kyiv National University of Technologies and Design
Підтверджена електронна адреса в knutd.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: монографія
МП Денисенко, ЛІ Михайлова, ІМ Грищенко, АП Гречан, ЄА Бельтюков, ...
Суми: Університетська книга, 2008
482008
Професійна освіта в системі економічних досліджень: монографія
ІМ Грищенко
К.: Грамота 51, 2014
282014
Освіта та професійна підготовка фахівців у світлі євроінтеграційних процесів
ІМ Грищенко
Актуальні проблеми економіки, 109, 2010
262010
Ринкові аспекти виставкової діяльності в Україні на сучасному етапі
ІМ Грищенко, НА Крахмальова
Актуальні проблеми економіки 9, 113-119, 2006
222006
Дослідження становлення лізингового посередництва
ІМ Грищенко
Актуальні проблеми економіки, 61-66, 2006
212006
Інструменти та форми маркетингової комунікації на ринку освітніх послуг
ІМ Грищенко, НА Крахмальова
Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку …, 2012
172012
Формування механізму управління комерційним посередництвом: Монографія
ІМ Грищенко
К.: Грамота 368, 2007
142007
Комерційна діяльність посередницьких підприємств: Підручник для вищих навчальних закладів
ІМ Грищенко
ІМ Грищенко–К.: Грамота, 2009
132009
Комерційна діяльність посередницьких підприємств: Підручник для вищих навчальних закладів
ІМ Грищенко
К.: Грамота, 2009
132009
Формування конкурентного середовища на ринку послуг України
І Грищенко
Підприємництво, господарство і право, 163-166, 2007
132007
Маркетингові основи комерційного посередництва:[навч. посіб.]
ІМ Грищенко
К.: Грамота, 163-208, 2006
122006
Фактор вищої освіти в інноваційній економіці cінгапуру
ВГ Федоренко, ІМ Грищенко, ОС Вітковський
Економіка та держава, 4-7, 2009
102009
Фактори підвищення ефективності освітньої діяльності вищих навчальних закладів України
ІМ Грищенко
Актуальні проблеми економіки, 134-141, 2016
92016
Методика рейтингової оцінки іміджевої привабливості спеціальностей вищого навчального закладу
ІМ Грищенко, ТМ Власюк, ДА Макатьора
Вісник Хмельницького національного університету, 245-252, 2013
92013
Економічні умови забезпечення якості освітніх послуг у системі вищої освіти:[монограф.]
ІМ Грищенко
К.: Педагогічна думка 364, 2012
92012
Впровадження лідерства в систему місцевого самоврядування України
ІМ Грищенко
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління, 275-285, 2014
82014
Теоретико-методологічне обгрунтування ефективних фінансово-економічних моделей розвитку вищої школи
ІМ Грищенко, ЮМ Вітренко, ТВ Стефанська
Інститут вищої освіти НАПН України, 2015
72015
Поліфункціональні шкіряні матеріали: монографія
ІМ Грищенко
К.: Фенікс, 2013
72013
Iнвестицiйно-iнновацiйна дiяльнiсть: теорiя, практика, досвiд: Монографiя та iн.; За ред. д. е. н., проф., акад. МП Денисенка, д. е. н., проф. ЛI Михайлової
МП Денисенко, ЛI Михайлова, IМ Грищенко, АП Гречан
72008
Підвищення ефективності діяльності вищих навчальних закладів як передумова забезпечення потреб ринку праці
ІМ Грищенко, НВ Цимбаленко, ТМ Нефедова
Ринок праці та зайнятість населення, 32-35, 2015
62015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20