Лобузіна Катерина Вілентіївна
Лобузіна Катерина Вілентіївна
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Verified email at nbuv.gov.ua - Homepage
TitleCited byYear
Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності: монографія
К Лобузіна
95*2012
Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах
К Лобузіна
Національна бібліотека імені ВІ Вернадського, 2010
31*2010
Електронний каталог НБУВ: проблеми адаптації до умов сучасного інформаційного середовища
К Лобузіна, А Клочок
Бібліотечний вісник, 3–10, 2011
22*2011
Бібліотека 3.0: знання, сховища даних, експерти
КВ Лобузіна
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 26-35, 2012
202012
Сучасні підходи до інтеграції електронних інформаційних ресурсів бібліотек
К Лобузіна
Вісник Книжкової палати, 24-28, 2012
20*2012
Шляхи інтеграції бібліотечної діяльності до онлайнового середовища
К Лобузіна
Вісник книжкової палати, 30-34, 2012
202012
Створення інтегрованого бібліотечного простору: основні проблеми та шляхи вирішення
КВ Лобузіна
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 34-40, 2012
172012
Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і ду-ховного потенціалу українського суспільства/[ОС Онищенко, ЛА Дубровіна
ОС Онищенко
Київ, 2011
13*2011
Возможности системы автоматизации «ИРБИС64» для организации работы специализированных фондов научных библиотек
ЕВ Лобузина, ИВ Лобузин
Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции …, 2010
122010
Фундаментальна електронна бібліотека "Україніка": технологічна організація та основні принципи управління інформаційними ресурсами
КВ Лобузіна
Бібліотека. Наука. Комунікація: матеріали міжнар. наук. конф.(Київ, 6–8 жовт …, 2015
11*2015
Створення електронних колекцій книжкових пам'яток у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського
К Лобузіна, Г Ковальчук, Н Заболотна
Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського, 145-153, 2009
11*2009
Электронные ресурсы научной библиотеки в современной информационной среде
ЕВ Лобузина
Информационное обеспечение науки: новые технологии, 344-351, 2011
102011
Информационный портал "Наука Украины: доступ к знаниям"
ЕВ Лобузина
Библиотеки национальных академий наук, 35-46, 2017
8*2017
Електронна наукова періодика відкритого доступу: семантичні веб-технології для бібліотек
К Лобузіна
Бібліотечний вісник, 18-23, 2015
82015
Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.I. Вернадського як засіб наукової організації ресурсів бібліотеки
С Галицька, К Лобузіна, В Якушко
Бібліотечний вісник, 221, 2012
7*2012
Интернет-комплекс научной библиотеки как средство интеграции информационных ресурсов
ЕВ Лобузина
НТБ, 20-27, 2012
72012
Музичний фонд НБУВ: створення електронного каталогу
Л Івченко, К Лобузіна
Бібліотечний вісник, 12-22, 2007
72007
Библиотечные технологии организации знаний в электронной научно-образовательной среде
ЕВ Лобузина
62014
Знаннєві ресурси у бібліотечно-інформаційній діяльності: організація, управління, доступ
КВ Лобузіна
автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 „Книгознавство …, 2013
6*2013
Ілюстрований електронний каталог Радянський лубок із фондів Національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського
К Лобузіна, О Донець
Бібліотечний вісник, 16-20, 2009
62009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20