Follow
Анна Гільман
Анна Гільман
викладач кафедри психології та педагогіки, Національний університет "Острозька академія"
Verified email at oa.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Психологічні умови формування саногенного мислення студентської молоді
АЮ Гільман
Гільман АЮ–Острог, 2017
162017
Проблема саногенного мислення в зарубіжній науці
АЮ Гільман
The Journal of VN Karazin Kharkiv National University. A Series of «Psychology», 2015
132015
Саногенне мислення як чинник протидії емоційного стресу в навчальній діяльності студента (Sanohenic Thinking as a Factor that Helps Students Combat Emotional Stress in …
А Гільман
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2014
132014
Емоційно-вольова саморегуляція у формуванні саногенного мислення студентської молоді (Emotional and volitional self-regulation in formation of the students’ sanohenic thinking)
А Гільман
Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. ВО …, 2017
112017
Саногенне і патогенне мислення: теорія і важливі напрями психологічної практики
МАШ Гільман А.Ю.
Наукові записки. Серія «Психологія», С. 28-39, 2015
82015
Аналіз результатів ефективності програми по формуванню саногенного мислення студентської молоді
АЮ Гільман
Вісник Одеського національного університету. Психологія 21 (1 (39)), 2016
72016
Роль саногенного мислення в процесі становлення особистості студента
АЮ Гільман
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
62014
Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР): теорія, діагностика та практичні аспекти психотерапії
А Гільман, Н Кулеша
EUROPEJSKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: Paсstwo i Spoіeczeсstwo, 133-157, 2020
42020
Практичні рекомендації щодо формування саногенного мислення у студентів ВНЗ
А Гільман
Теоретичні і прикладні проблеми психології 2 (2 (37)), 81-88, 2015
42015
Дослідження саногенного мислення студентської молоді в експериментальних умовах (Study of Students Sanogenic Thinking in Experimental Conditions)
АЮ Гільман
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія …, 2016
32016
Саногенне мислення в процесі збереження психологічної стійкості особистості
АЮ Гільман
Матеріали Міжнародної конференції «Формалізація наукового пошуку: позитивні …, 2014
32014
Саногенне мислення як умова підтримки психічного здоров’я студентської молоді
АЮ Гільман
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2014
32014
Емпіричне дослідження особливостей саногенного мислення студентської молоді
АЮ Гільман
Наука і освіта, 92-97, 2016
22016
Рефлексивність як основа формування саногенного мислення студента
АЮ Гільман
Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення …, 2015
22015
Домінуючі копінг-стратегії у студентів медичного коледж (Dominant coping strategies in students of medical college)
МMY Яковлева, РRK Каламаж, А Гільман
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2022
12022
Демографічна ситуація та стан захворюваності населення Рівненської області за 2013-2017 роки
ІВ Гущук, АЮ Гільман, НП Кулеша
Довкілля та здоров’я, 34-39, 2020
12020
Тренінгова програма як засіб формування саногенного мислення студентської молоді
А Гільман
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2016
12016
SECTION: PSYCHOLOGY ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРЕСОСТІЙКОСТІ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВІЙНИ З РІЗНИМ ТИПОМ ЕМОЦІЙНОГО РЕАГУВАННЯ
А Гільман, Л Войтович
XXVІІІ International scientific and practical conference «Prospects of …, 2024
2024
ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ ПАЦІЄНТІВ ІЗ РІЗНИМИ СОМАТИЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ
АЮ Гільман, ІВ Карпович
Public Health Journal, 15-22, 2023
2023
ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКІВ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ОСІБ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНИХ УМОВАХ
АЮ Гільман, ЛЯ Дмиш
Public Health Journal, 44-53, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20