Мазанний Олексій Володимирович, Мазанный Алексей Владимирович, ORCID iD 0000-0002-4442-4011
Мазанний Олексій Володимирович, Мазанный Алексей Владимирович, ORCID iD 0000-0002-4442-4011
доцент кафедри паразитології, член УНТП, Харківська державна зооветеринарна академія
Подтвержден адрес электронной почты в домене hdzva.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фасціольозно-парамфістомозна інвазія великої рогатої худоби (особливості епізоотології, діагностика та заходи боротьби)
ОВ Мазанний
спец. 16.00.11, 2006
15*2006
Паразитофауна овець і кіз Сходу України
ЮО Приходько, ВІ Бирка, ОВ Мазанний
XIV Конференція Українського наукового товариства паразитологів (Ужгород, 21 …, 2009
92009
Гельмінтози жуйних тварин України
ЮО Приходько, ВІ Бирка, ВЯ Пономаренко, ОВ Мазанний, ЮП Балим
Х.: РВВ ХДЗВА, 255 с., 2011
7*2011
Eimerіozno-trykhurozna іnvazіia ovets (poshyrennia, proiav ta lіkuvannia)[Eimeriosis and trichurosis invasion of sheep (distribution, symptoms and treatment)]
VІ Byrka, OV Mazannyi, OV Nіkіforova
Problemy zooіnzhenerіi ta veterynarnoi medytsyny [Problems of …, 2017
62017
Распространение Melophagus ovinus (Diptera: Hippoboscidae) и борьба с ней в неблагополучном хозяйстве
ВИ Бырка, АВ Мазанный
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 2015
62015
Rasprostranenie Melophagus ovinus (Diptera: Hippoboscidae) i bor'ba s nej v neblagopoluchnom hozjajstve [Spreading of Melophagus ovinus (Diptera: Hippoboscidae) and fight …
VI Byrka, AV Mazannyi
Scientific Notes of “Znak Pocheta” State Academy of Veterinary Medicine 51 …, 2015
42015
Зоопаразиты мелкого рогатого скота восточного региона Украины
АВ Мазанный, ВИ Бырка, ЮА Приходько
Проблемы сельскохозяйственного производства на современном этапе и пути их …, 2009
42009
Peculiarities of epizootology, diagnosis and control of trichurosis and concomitant invasions of cattle at mixed keeping
VI Byrka, YO Prykhodko, OV Mazannyi, MI Hilieva
Scientific works of Separated subdivision NULESU “Crimean Agroindustrial …, 2013
32013
Osoblyvostі epіzootolohіi, dіahnostyka ta borotba z trykhurozom і suputnіmy іnvazіiamy drіbnoi rohatoi khudoby pry sumіsnomu utrymannі [Peculiarities of epizootology, diagnosis …
VІ Byrka, YO Prykhodko, OV Mazannyi, MІ Hіlieva
Naukovі Pratsі Pіvdennoho Fіlіalu Natsіonalnoho Unіversytetu Bіoresursіv і …, 2013
32013
ФАРІНГОДОНІДОЗНО-ІЗОСПОРОЗНА ІНВАЗІЯ У БОРОДАТОЇ АГАМИ (POGONA VITTICEPS) ЗООКУТОЧКУ ХДЗВА
ОВ Мазанний, ОВ Федорова, ВІ Бирка, МГ Мазанна, ОЮ Михайлов
Наук. праці ПФ НУБіП України «КАТУ» 144, 103–109, 2012
32012
Efektyvnist iveronu-10 za parazytotsenozu kiz
VI Byrka, OV Mazannyi
Problemy Zooinzhenerii ta Veterynarnoi Medytsyny 30 (2), 209-212, 2015
22015
Osoblyvosti epizootolohii, diahnostyka ta borotba z trykhurozom i suputnim y invaziiamy dribnoi rohatoi khudoby pry sumisnom u utrymanni. Naukovi pratsi Pivdennoho filialu …
VI Byrka, YO Prykhodko, OV Mazannyi, MI Hilieva
22013
Parazytofauna ovets і kіz Skhodu Ukrainy [Parasitofauna of sheep and goats of the East of Ukraine]
YO Prykhodko, VІ Byrka, OV Mazannyi
XIV Konferentsіia Ukrainskoho naukovoho tovarystva parazytolohіv [XIV …, 2009
22009
Ефективність дарану при нематодозах свиней
ОВ Мазанний, ВІ Баран
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. наук. праць ХДЗВА 2 (Вип …, 2009
22009
Фасцiольозно-парамфiстоматозна iнвазiя великої рогатої худоби (особливостi епiзоотологiї, дiагностика та заходи боротьби)
ОВ Мазанний
22006
Зміни у крові корів при хронічному фасціольозі та фасціольозно-парамфістомідозній мікстінвазії
ОВ Мазанний, ВІ Бирка, ФС Лєонтьєва
Вісник Сумського НАУ 1, 165-168, 2005
2*2005
Езофагостомоз свиней південно-східного регіону України (епізоотологія та заходи боротьби)
МГ Мазанна
12018
Ефективність «Івермеквету 1%» за зоопаразитоценозів овець
ЮО Приходько, ЮА Приходько, ВІ Бирка, ВИ Бырка, ОВ Мазанний, ...
Білоцерківський національний аграрний університет, 2018
12018
Оксиуратозы рептилий в КО «Харьковский зоологический парк»
ЕВ Федорова, АВ Мазанный
Паразитарные системы и паразитоценозы животных : матер. V науч.-практ. конф …, 2016
12016
Акарицидна ефективність цифлуру проти іксодових кліщів у досліді in vitro
ОВ Мазанний, ОВ Нікіфорова, ВІ Бирка
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 142-145, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20