Попова Марина Андреевна, Попова Марина Андрiївна, Maryna Popova, М. А. Попова
Попова Марина Андреевна, Попова Марина Андрiївна, Maryna Popova, М. А. Попова
PhD of Information Technology
Verified email at man.gov.ua
TitleCited byYear
Онтологічний інтерфейс як засіб представлення інформаційних ресурсів в ГІС-середовищі
МА Попова, ОЄ Стрижак
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2013
25*2013
ТОДОС–IT-платформа формування трансдисциплінарних інформаційних середовищ
ВЮ Величко, МА Попова, ВВ Приходнюк, ОЄ Стрижак
Системи озброєння і військова техніка, 10-19, 2017
14*2017
Ontolohiia zadachi vyboru ta yii zastosuvannia pry analizi limnolohichnykh system
GV Stryzhak О, O Franchuk, M Popova
Ontology of the problem of choice and its application in the analysis of …, 2014
11*2014
Методика створення онтологічного інтерфейсу у середовищі WEB-порталу
ОЄ Стрижак, МА Попова, КВ Ляшук
Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 78–84-78–84, 2014
92014
Модель онтологического интерфейса агрегации информационных ресурсов и средств ГИС
М Попова
International Journal “Information Technologies and Knowledge 7 (4), 362-370, 2013
82013
Инструменты поддержки процессов аналитической деятельности эксперта при тематическом исследовании информационных ресурсов и источников
АВ Палагин, ВЮ Величко, АЕ Стрижак, МА Попова
International Journal “Information Technologies and Knowledge 4 (4), 329-347, 2010
82010
Онтологія взаємодії в середовищі геоінформаційної системи: автореф. канд. тех. наук
МА Попова
К.: Національна академія наук України, Інститут телекомунікацій і …, 2014
42014
Формування таксономій шарів карт в ГІС-середовищах на основі онтологій натуральних систем
ОЄ Стрижак, МА Попова
Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 46–54-46–54, 2013
42013
Модель онтологічного інтерфейсу агрегації розподілених інформаційних ресурсів у галузі екологічної безпеки з використанням ГІС
МА Попова
Екологічна безпека та природокористування, 2013
42013
GIS-based assessment of anthropogenic influence in Western Polissya region limnological ecosystems
SA Zagorodnya, NA Novokhatska, VO Okhariev, MA Popova, IV Radchuk, ...
Екологічна безпека та природокористування, 23-33, 2018
32018
Методика побудови онтолого-керованих інформаційних ресурсів як елементу комп'ютерних ділових ігор для навчання фахівців у галузі екологічної безпеки
МА Попова
Екологічна безпека та природокористування, 2012
32012
Ділові ігри як форма підготовки обдарованих дітей до дослідницької діяльності
НІ Поліхун, МА Попова
К. Інформаційні технології, 187-192, 2010
32010
Середовище навчально-дослідницької діяльності учнів на основі поєднання онтологічного інтерфейсу і ГІС-технологій
МА Попова, СМ Бревус
Інформаційні технології і засоби навчання, 107-114, 2014
22014
Середовище навчально-дослідницької діяльності учнів на основі поєднання онтологічного інтерфейсу і ГІС-технологій
МА Попова, СМ Бревус
Інформаційні технології і засоби навчання, 107-114, 2014
22014
Комп’ютерні онтології та їх використання у навчальному процесі. Теорія і практика
СО Довгий, ВЮ Величко, ОЄ Стрижак, ВМ Кудляк, АВ Гончар, ...
Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2013
22013
Персоніфікована медицина як глобальна об’єднуюча мета розвитку страхової та системної медицини
ОП Мінцер, ЄВ Горшков, ОІ Твердохліб, МА Попова, ПП Ганинець, ...
Медична інформатика та інженерія, 2019
1*2019
Онтологічний посібник з географії–інтерактивна система знань
В Косик, М Попова, О Стрижак, Г Храпач
Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи, 6-19, 2017
12017
ОНТОЛОГО-КЕРОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛІКАРІВ ТА ПРОВІЗОРІВ
OP Mintser, MA Popova
Медична освіта, 171-177, 2019
2019
Когнітивна платформа моніторингу стану здоров’я
МАП О. П. Мінцер
Інновації у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дистанційним …, 2019
2019
Тематичні онтології – функціональне ядро медичних інформаційних систем
НВМ М.А. Попова, Н.О. Носко, О.О. Суханова, О.В. Cарканич, П.П. Ганинець
Інновації у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дистанційним …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20