Ігор Володимирович Борисенко; Игорь Владимирович Борисенко
Ігор Володимирович Борисенко; Игорь Владимирович Борисенко
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
НазваПосиланняРік
Методика розслідування вбивств з розчленуванням трупа
ІВ Борисенко
ІВ Борисенко, 1999
91999
Настільна книга слідчого: наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів
МІ Панов
К.: Видавничий Дім Ін Юре, 2003
82003
Організація та проведення тактичних операцій при розслідуванні вбивств з розчленуванням трупа
І Борисенко
видавництво" Право", 2001
62001
Ідентифікація людини за ознаками зовнішності: наук.-практ. посіб.
ВЮ Шепітько
Х.: ВКФ “Гриф, 2003
22003
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільний процес"
ВВ Баранкова, ВА Бігун, ЄО Васильєв, КА Гузе, КВ Гусаров, ...
Видавництво" Право", 2011
12011
Особа потерпілого як елемент криміналістичної характеристики вбивств із розчленуванням трупа
ІВ Борисенко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 142-149, 2006
12006
Досудове розслідування нерозкритих убивств: характеристика особи потерпілого (окремий аспект)
ВВ Польщиков
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2015
2015
Тактика проведення типових слідчих (розшукових) дій під час розслідування вбивств
Т Кримський
Юридична Україна, 97-102, 2014
2014
тика курсових робіт з криміналістики: галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство" для студ. IV курсу денних фак-тів …
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ІВ Борисенко, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2013
2013
К вопросу о применении криминалистических методов в судебной деятельности
ИВ Борисенко
Теорія і практика правознавства 2 (4), 2013
2013
Застосування криміналістичних методів у судовій діяльності
ІВ Борисенко
Теорія і практика правознавства, 2013
2013
On the question of the application of forensic methods in judicial activities
ІВ Борисенко
Theory and practice of jurisprudence 2 (4), 59, 2013
2013
тика та методичні поради до виконання науково-дослідних робіт з криміналістики:(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 …
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ВІ Алєксєйчук, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Завдання до виконання курсових робіт із криміналістики
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ВІ Алєксєйчук, ...
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2012
2012
Методичні поради та завдання до практичних занять і самостійної роботи з юридичної психології:(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Спеціаліст", спец. 7.03040101 …
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ВІ Алєксєйчук, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Вісник Академії правових наук України. 2001.№ 3 (26)
В Тацій, В Селіванов, І Яковюк, Ю Римаренко, Ю Волошин, ...
видавництво" Право", 2001
2001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–16