Присяжнюк Олег Іванович
Присяжнюк Олег Іванович
завідувач лабораторії, Інститут біоенергетичних культур і цукрових
Подтвержден адрес электронной почты в домене bio.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Статистичний аналіз агрономічних дослідних даних в пакеті Statistica 6.0. Методичні вказівки
ШІЛ Ермантраут Е.Р., Присяжнюк О.І.
К.: Поліграф Консалтинг, 2007
352007
Огляд програмних засобів статистичного аналізу даних
МВ Роїк
Ефективна економіка.–2017.-ғ 7, 2017
82017
Методика селекційного експерименту (в рослинництві)
ПОІ Ермантраут Е.Р., Гопций Т.І., Каленська С.М., Р.В. Криворученко, Н.П ...
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 2014
82014
Realization of soybean biological potential as affected by agronomical practices under the conditions of the Forest-Steppe of Ukraine
ОІ Присяжнюк, СВ Григоренко, ОЮ Половинчук
Plant varieties studying and protection, 2018
52018
Аспекти використання біоетанолу як альтернативного джерела енергії
ОІ Присяжнюк, ІЛ Шевченко
Цукрові буряки, 14-15, 2009
52009
Методика наукових досліджень в агрономії
ПОІ Ермантраут Е.Р., Бобро М.А., Гопцій Т.І., Огурцов Є.М., Шевченко І.Л ...
Харків: ХНАУ, 2008
5*2008
Technological qualities of sugar beet root crops depending on fertilization and crop rotation
ЯП Цвей, ОІ Присяжнюк, СО Бондар, СМ Сенчук
Plant varieties studying and protection 15 (1), 99-104, 2019
42019
Оцінка адаптивних особливостей нових сортів гороху
ОІ Присяжнюк, ЛВ Король
Новітні агротехнології, 4-4, 2014
42014
Стабільність та пластичність сортів гороху селекції Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції
ОІ Присяжнюк, ЕА Калюжна, ВВ Українець, ОП Шевченко
Цукрові буряки, 19-20, 2013
42013
Yield and quality of pea grain as affected by agronomic practices under the conditions of the Forest-Steppe of Ukraine
ОІ Присяжнюк, ЛВ Король, ОЮ Половинчук
Plant varieties studying and protection 14 (1), 116-123, 2018
32018
Динаміка вмісту хлорофілів у листках цукрових буряків
ОІ Присяжнюк, ІІ Коровко
Новітні агротехнології, 11-12, 2015
32015
Моделювання процесів росту та розвитку буряків цукрових залежно від комплексного впливу кліматичних факторів
ЛМ Карпук, ОВ Крикунова, ОІ Присяжнюк, ВВ Поліщук
Агробіологія, 26-29, 2014
32014
Селекційно-генетичне покращення цукрових буряків за технічною якістю коренеплодів
МО Корнєєва, ЯА Мельник, МБ Мацук, ММ Ненька, ОВ Ненька, ...
Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, 35-40, 2013
32013
Прогнозування фенотипової продуктивності гороху
ЕР Ермантраут, ОІ Присяжнюк
Висвітлено матеріали IV Міжнародної наукової конференції «Корми і кормовий …, 2006
32006
Оцінка сучасних сортів гороху за основними господарсько цінними ознаками
ОІ Присяжнюк, ЕА Калюжна, ЛВ Король
Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства …, 2015
22015
Методики проведення досліджень у буряківництві
ПОІ М.В. Роїк, Н.Г. Гізбуллін, В.М. Сінченко
К.: ФОП Корзун Д.Ю., 2014
2*2014
Математичні моделі росту та розвитку цукрових буряків залежно від кліматичних факторів
ЛМ Карпук, ОІ Присяжнюк
Цукрові буряки, 13-15, 2014
22014
Підвищення продуктивності гороху в умовах центральної підзони Лісостепу України
ОІ Присяжнюк
ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01. 09–рослинництво/ОІ Присяжнюк, 2006
22006
Теоретичні основи використання економіко-статистичних методів у наукових дослідженнях студентської молоді вищих навчальних закладів аграрного профілю
ІВ Гунько, ОІ Присяжнюк, ЛІ Бурдейна
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 33-43, 2018
12018
Особливості реалізації біологічного потенціалу сортів сої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу України
ОІ Присяжнюк, СВ Григоренко, ОЮ Половинчук
Plant Varieties Studying and Protection, 215-223, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20