Подписаться
Гвініашвілі Тетяна Зурабівна / Tetiana Gviniashvili / Гвиниашвили Татьяна Зурабовна
Гвініашвілі Тетяна Зурабівна / Tetiana Gviniashvili / Гвиниашвили Татьяна Зурабовна
ДНУ ім. О.Гончара, факультет економіки, Oles Honchar Dnipro National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене dnu.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Organisational and economic mechanism of business entities’ innovative development management
T Grynko, T Gviniashvili
Економiчний часопис-XXI 165 (5-6), 80-83, 2017
39*2017
Організаційні зміни на підприємстві в умовах його інноваційного розвитку
ТВ Гринько, ТЗ Гвініашвілі
Економічний часопис-ХХІ, 51-54, 2015
30*2015
Methodological approaches to evaluation the effectiveness of organisational changes at communication enterprises
T Grynko, M Koshevoi, T Gviniashvili
Економічний часопис-ХХІ, 78-82, 2016
24*2016
Концептуалізація моделей управління змінами на підприємствах в сучасних умовах мінливого середовища
ТВ Гринько, ТЗ Гвініашвілі
Технологический аудит и резервы производства 1 (5 (21)), 34-40, 2015
22*2015
Особливості та пріоритети інноваційного розвитку підприємницьких структур в сучасних мінливих умовах
ТВ Гринько, ТЗ Гвініашвілі, ДМ Морока
Економічний простір, 52-58, 2021
182021
Методичний підхід до управління змінами в діяльності суб'єктів підприємництва
Т Гвініашвілі, Т Гринько
Економіка розвитку, 59-66, 2017
18*2017
Changing the paradigm of strategic enterprise management in a digital economy
T Hviniashvili
13*2021
Innovative strategies of business entities staff management
T Hviniashvili, T Grynko
Управління розвитком суб’єктів підприємництва в умовах викликів XXI століття …, 2019
122019
Методологічні підходи до класифікації змін на підприємстві
ТВ Гринько, ТЗ Гвініашвілі
Бізнес Інформ, 39-44, 2015
112015
Економічна сутність та етапи управління змінами на підприємстві
Т Гвініашвілі
Управління розвитком підприємства в інтеграційних умовах: Колективна …, 2014
11*2014
Механізм функціонування суб’єктів підприємництва в контексті економічної безпеки країни
ТЗ Гвініашвілі, ТВ Гринько
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії.–Запоріжжя …, 2018
10*2018
Стратегічні підходи до управління маркетинговими комунікаціями на підприємстві
КАС Гринько Т.В., Гвініашвілі Т.З.
Ефективна економіка, 2021
82021
Управління торговельними підприємствами: інструменти, моделі, принципи та механізми
ТВ Гринько, ВГ Бикова, ЛА Величко, СК Кучеренко, ВЙ Куценко, ...
Торгівля та біржова діяльність в Україні: проблеми і стратегії розвитку, 244-320, 2018
8*2018
Стратегічне управління як елемент організаційно-економічного механізму забезпечення економічної стійкості підприємства
ТВ Гринько, ТЗ Гвініашвілі, ВІ Алещенко
Економіка та держава, 30-34, 2021
62021
Аналіз підходів до визначення сутності опору організаційним змінам на підприємствах
ТЗ Гвініашвілi
Науковий вісник НЛТУ України 26 (2), 41-47, 2016
62016
Stratehichne upravlinnia pidpryiemstvom v umovakh tsyfrovoi ekonomiky
T Hrynko, T Hviniashvili, M Kaliberd
Ekonomika ta suspilstvo, 2524-0072, 2023
52023
Зміна парадигми стратегічного управління підприємством в умовах цифрової економіки
ТЗ Гвініашвілі
Економічний простір 172, 23-28, 2021
52021
Розробка системи забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах мінливого середовища
ВХ Тетяна Гвініашвілі
Причорноморські економічні студії, 52-57, 2021
52021
Особливості формування механізму мотивації та стимулювання персоналу підприємницьких структур
ТВ Гринько, ТЗ Гвініашвілі, АВ Шинкаренко
52021
Науково-методичне забезпечення управління ризиками інноваційної діяльності на промислових підприємствах
ТВ Гринько, ТЗ Гвініашвілі
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
52017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20