Кафедра управління, ФІТУ, КУБГ
Кафедра управління, ФІТУ, КУБГ
Київський університет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Економіка праці та соціально-трудові відносини
ОВ Акіліна, ЛМ Ільїч
Алерта, 2012
1782012
Економіка праці та соціально-трудові відносини
О Акіліна, Л Ільїч
Україна: аспекти праці, 50-50, 2010
1782010
Основи економічної теорії
ІВ Яковенко
58*2014
Основи акмеології: підручник
ВМ Гладкова, СД Пожарський
Львів: Новий Світ-2000 320, 80, 2007
522007
Планування діяльності підприємства: навч. посіб.
ВГ Пасічник, ОВ Акіліна
К.: Центр навчальної літератури 255, 2005
472005
Організація виробництва. Навчально-методичний посібник
ВГ Пасічник, ОВ Акіліна
Київ: Центр навчальної літератури, 2005
412005
Контроль и ревизия:[Изд. 2-е, доп.]
В Павлюк
Донецк: ДонГУ, Кассиопея, 2000
37*2000
Контроль і ревізія (навчальний посібник)
ВВ Павлюк, В Сердюк, Ш Акаєв
Центр навчальної літератури 1, 1-196, 2006
352006
Стан, проблеми і перспективи впровадження Національної стратегії розвитку системи паліативної допомоги в Україні до 2022 року
ВМ Князевич, АВ Царенко, ІВ Яковенко, ОП Брацюнь
Фітотерапія, 4-8, 2013
242013
Профорієнтація:[навчальний посібник]
ВМ Гладкова
Львів: Новий Світ-2000, 2007
182007
Особливості розвитку світового фінансового ринку в умовах глобалізації
Н Орлова, АЛ Свечкіна
Н. Орлова, А. Свечкіна//Схід, 83, 2007
182007
Аналітичний огляд ринку праці в Україні
ОВ Акіліна
Формування ринкових відносин в Україні, 152-159, 2008
172008
Основные концепции инновационного развития: исторический анализ
АА Федотов
Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право …, 2008
162008
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
НС Орлова, АО Харламова
Кондор, 2014
142014
Механізми державного управління людським розвитком в Україні
ТВ Поспєлова
Норд-Прес, 2011
132011
Механізми державного регулювання корпоративних відносин в Україні
НС Орлова, СС Настюк
Теорія та практика державного управління, 211-217, 2009
122009
Механізми державного регулювання корпоративних відносин в Україні:[монографія]
НС Орлова
Донецьк: ВІК, 23-24, 2009
122009
Конкурентоспроможність фірми: навч. посіб.
ВГ Пасічник, ОВ Акіліна
К.: Центр навч. л-ри, 2005
122005
Аналіз процесу стратегічного маркетингового планування в банківській сфері
В Павлюк
Банківська справа, 30-39, 2003
112003
Акмеологічні аспекти розвитку творчої особистості майбутнього фахівця
ВМ Гладкова
Педагогіка і психологія професійної освіти, 95-102, 2002
82002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20