Кафедра управління, ФІТУ
Кафедра управління, ФІТУ
Київський університет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
національна доповідь/за заг. ред
І Україна
ВМ Гейця та ін, 285-289, 2020
2742020
Соціальна безпека в контексті сталого розвитку
ВІ Куценко, ВП Удовиченко
Чернігів: Видавець Лозовий ВМ, 2011
752011
Основи економічної теорії
ЮВ Ніколенко
Режим доступу: http://ebk. net. ua/Book/OsnEkTeor/Oet06-09/5703. htm.–Назва …, 1998
741998
Основи акмеології: підручник
ВМ Гладкова, СД Пожарський
Львів: Новий світ-2000, 2007
572007
Планування діяльності підприємства: навч. посіб.
ВГ Пасічник, ОВ Акіліна
К.: Центр навчальної літератури 255, 2005
552005
Соціальна держава (проблеми теорії, методології, практики):[монографія]
ВІ Куценко, ВП Удовиченко, ЯВ Остафійчук
К.: Заповіт 2003, 228, 2003
472003
Організація виробництва: навчально-методичний посібник
ВГ Пасічник, ОВ Акіліна
Пасічник ВГ, Акіліна ОВ–Київ: Центр навчальної літератури, 2005
462005
Контроль і ревізія. Навчальний посібник
ВВ Павлюк, ВМ Сердюк, ШМ Акаєв
Центр навчальної літератури, 2006
44*2006
Екологічне право України: навч. посіб.
КА Рябець
К.: Центр учбової літератури, 2009
432009
Освіта як фактор стабільності та національної безпеки України
В Куценко, В Удовиченко, І Опалєва
Економіка України, 12-21, 1998
431998
в 2017 році. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України
П внутрішнє та зовнішнє становище України
К.: НІСД, 326-328, 2015
392015
Ефективність відтворення трудового потенціалу України: монографія
ЛМ Ільїч
К.: Енергія плюс 212, 2007
392007
національна доповідь/за заг. ред. ВМ Гейця та ін
І Україна
К.: НАН України, 2015
302015
Контроль і ревізія. Навчальний посібник
ВВ Павлюк, ВМ Сердюк, ШМ Акаєв
Центр навчальної літератури, 2006
272006
Новітні моделі соціально-економічного розвитку міст в умовах формування ринкових відносин та громадянського суспільства
ВП Удовиченко
К.: Заповіт 340, 4, 2003
262003
Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку (кол. моногр.)/за ред
Л розвиток в Україні
ЕМ Лібанової, 2016
252016
Стан, проблеми і перспективи впровадження Національної стратегії розвитку системи паліативної допомоги в Україні до 2022 року
ВМ Князевич, АВ Царенко
Реабілітація та паліативна медицина, 62-67, 2015
252015
Аналітичний огляд ринку праці в Україні
ОВ Акіліна
Формування ринкових відносин в Україні, 152-159, 2008
242008
Економіка праці та соціально-трудові відносини:[навчальний посібник]
ОВ Акіліна, ЛM Ільїч
К.: Алерта, 2010
222010
Економіка праці та соціально-трудові відносини:[навчальний посібник]
ОВ Акіліна, ЛM Ільїч
К.: Алерта, 2010
222010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20