Ірина Семеряк
Ірина Семеряк
Львівський національний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Соціокогнітивний підхід до формування стратегій іншомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх програмістів із використанням інтернету
ІЗ Семеряк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
52016
Відбір навчального матеріалу для формування стратегій іншомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх програмістів засобами інтернет-ресурсів
ІЗ Семеряк
Педагогічний альманах, 180-187, 2015
22015
Формування стратегії самопрезентації майбутніх програмістів засобами дидактичної гри у процесі навчання іноземної мови професійного спілкування
ІЗ Семеряк
Видавництво УжНУ" Говерла", 2014
22014
Зміст експериментального навчання майбутніх програмістів з формування умінь іншомовного спілкування в умовах комфортного навчального... умінь іншомовного спілкування за умов …
І Семиряк
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2014
12014
Особливості змісту навчання, спрямованого на формування стратегій іншомовного професійно-орієнтованого спілкування майбутніх програмістів
ІЗ Семеряк
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки …, 2014
12014
Вплив національного менталітету на формування організаційної культури в Україні
О Юринець, І Семеряк
Видавництво Львівської політехніки, 2011
12011
Сучасні технології формування стратегій іншомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх програмістів
НО Микитенко, ІЗ Семеряк
Педагогічний альманах, 70-77, 2018
2018
Особенности памяти и концентрации внимания в процессе формировании иноязычных профессионально-ориентированных коммуникативных стратегий будущих программистов
ИЗ Семеряк
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
2015
Особливості пам'яті та концентрації уваги у процесі формування іншомовних професійно орієнтованих комунікативних стратегій майбутніх програмістів
І Семеряк
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
2015
Содержание экспериментального обучения будущих программистов по формированию умений иноязычного общения в условиях комфортной учебной среды
ИЗ Семеряк
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–10