Корж Марина Владимировна
Корж Марина Владимировна
профессор маркетинга, КНТЭУ, Киев
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Маркетинг: навчальний посібник
МВ Корж
К.: Центр учбової літератури, 2008
572008
Маркетингова політика в системі управління конкурентоспроможністю промислової продукції: монографія
ЮВ Макогон
Краматорськ: ДДМА, 235-243, 2009
132009
Стратегія міжнародного маркетингу: теорія і практика: монографія
МВ Корж
102010
Стратегія міжнародного маркетингу: теорія і практика: монографія
МВ Корж
Краматорськ: ДДМА, 2010
102010
Удосконалення моделі організації інноваційної діяльності на державному рівні при використанні інструментарію міжнародного маркетингу
МВ Корж
Актуальні проблеми економіки, 77-84, 2012
92012
Механізм управління інструментарієм міжнародного маркетингу: теорія і практика: монографія
МВ Корж
Краматорськ: ДДМА, 2011
92011
Управління конкурентоспроможністю продукції в промисловій сфері
МВ Корж
Краматорськ.: ДДМА, 2005
82005
Маркетингова діяльність підприємств в умовах глобалізації: монографія
САЖ М.В. Корж
Краматорськ: ДДМА, 2012
72012
Маркетингова діяльність підприємств в умовах глобалізації
МВ Корж, СА Жуков
Краматорськ: ДДМА 252, 2012
72012
Стратегії міжнародного маркетингу в умовах глобалізації: дис. на здоб. наук. ступ. д-ра екон. наук: 08.00. 02/Корж Марина Володимирівна; наук. кер. ЮВ Макогон; Донбаська держ …
МВ Корж
Краматорськ, 2010
72010
Формування системи інноваційного розвитку глобалізованої економіки на основі управління маркетинговим механізмом: теорія і практика: монографія
МВ Корж
Краматорськ: ДДМА, 2012
62012
Вплив глобалізації на визначення напрямів розвитку світової економіки
МВ Корж
Економічний форум, 75-87, 2012
62012
Формування системи управління інноваційною діяльністю.
MV Korzh
Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право …, 2011
52011
Формування системи управління інноваційною діяльністю.
MV Korzh
Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право …, 2011
52011
Аналіз умов формування сучасної концепції інноваційних систем
МВ Корж
Економічний форум, 114-120, 2014
42014
Програма маркетингу в загальному маркетинговому управлінні на авіапромислових підприємствах
МВ Корж
Вісник національного авіаційного університету, 231-237, 2013
42013
Глобалізація та інтернаціоналізація як умови трансформації маркетингового управління підприємством
МВ Корж, СА Жуков
Актуальні проблеми економіки, 64-71, 2012
42012
Транспортна логістика України в контексті європейської інтеграції
ОІ Ковальчук, МА Корж
Актуальні проблеми економіки та управління 5, 2011
32011
Формування стратегій міжнародного маркетингу як основа успіху міжнародного бізнесу
МВ Корж
Вісник Львівського національного аграрного університету, 10-15, 2010
32010
Особливості і проблеми розвитку національної економіки в умовах глобалізації
МВ Корж
Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр.—Київ: Науково …, 2009
32009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20