Підписатись
Maryna Korzh
Maryna Korzh
Інші іменаKorzh M, Корж, Марина Володимирівна, Корж, М.В.
State University of Trade and Economics
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Маркетинг: навч. посіб
МВ Корж
К.: Центр учбової літератури 344, 27, 2008
1182008
Regional aspects of middle class development in Ukraine
VV Klymenko, LM Akimova, MV Korzh
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 178, 2016
552016
Стратегії міжнародного маркетингу в умовах глобалізації
МВ Корж
Краматорськ, 2010
222010
Маркетингова діяльність підприємств в умовах глобалізації: монографія
САЖ М.В. Корж
Краматорськ: ДДМА, 2012
182012
Механізм управління інструментарієм міжнародного маркетингу: теорія і практика: монографія
МВ Корж
Краматорськ: ДДМА, 2011
152011
Маркетингова політика в системі управління конкурентоспроможністю промислової продукції: монографія
ЮВ Макогон, МВ Корж
Краматорськ: ДДМА, 235-243, 2009
152009
Удосконалення моделі організації інноваційної діяльності на державному рівні при використанні інструментарію міжнародного маркетингу
МВ Корж
Актуальні проблеми економіки, 77-84, 2012
132012
Вплив глобалізації на визначення напрямів розвитку світової економіки
МВ Корж
Економічний форум, 75-87, 2012
112012
Управління конкурентоспроможністю промислового підприємства: монографія
ЛМ Акімова, МВ Корж, ІВ Чуб
Рівне: НУВГП, 2017
102017
Глобалізація та інтернаціоналізація як умови трансформації маркетингового управління підприємством
МВ Корж, СА Жуков
Актуальні проблеми економіки, 64-71, 2012
92012
Стратегія міжнародного маркетингу: теорія і практика: монографія
МВ Корж
92010
Управління конкурентоспроможністю продукції в промисловій сфері
МВ Корж
Краматорськ.: ДДМА, 2005
92005
Міжнародний маркетинг як основа розвитку міжнародного бізнесу
МВ Корж, ІВ Чуб
Стратегія розвитку України, 21-24, 2017
72017
Конкурентоспроможність виробничої інфраструктури міжнародних аеропортів як чинник соціально-економічного зростання в умовах глобальної конкуренції
МВ Корж, КВ Сидоренко
Актуальні проблеми міжнародних відносин, 122-133, 2015
62015
Формування системи управління інноваційною діяльністю.
MV Korzh
Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право …, 2011
62011
Маркетинг: навч. посіб.[Електронний ресурс]
МВ Корж
Режим доступу: http://pidruchnyki. ws/1263111336701/marketing …, 2008
62008
Mizhnarodnyj marketyng yak osnova rozvytku mizhnarodnogo biznesu [International marketing as a basis for international business development]
MV Korzh, IV Chub
Strategiya rozvytku Ukrayiny–Development strategy of Ukraine 1, 21-24, 2017
52017
Програма маркетингу в загальному маркетинговому управлінні на авіапромислових підприємствах
МВ Корж
Вісник національного авіаційного університету, 231-237, 2013
52013
Особливості і проблеми розвитку національної економіки в умовах глобалізації
МВ Корж
Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр.—Київ: Науково …, 2009
52009
Стратегія міжнародного маркетингу в управлінні інноваційним розвитком
МВ Корж, ТС Чуніхіна, КІ Маліношевська
Бізнес-навігатор, 18-23, 2019
42019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20