Корж Марина Володимирівна
Корж Марина Володимирівна
професор кафедри світової економіки, КНТЕУ, Київ
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Маркетинг: навчальний посібник
МВ Корж
К.: Центр учбової літератури, 2008
612008
Маркетингова політика в системі управління конкурентоспроможністю промислової продукції: монографія
ЮВ Макогон, МВ Корж
Краматорськ: ДДМА, 235-243, 2009
142009
Regional aspects of middle class development in Ukraine
VV Klymenko, LM Akimova, MV Korzh
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 178, 2016
102016
Удосконалення моделі організації інноваційної діяльності на державному рівні при використанні інструментарію міжнародного маркетингу
МВ Корж
Актуальні проблеми економіки, 77-84, 2012
102012
Механізм управління інструментарієм міжнародного маркетингу. Теорія і практика:[монографія]
МВ Корж
Краматорськ: ДДМА, 2011
102011
Стратегія міжнародного маркетингу: теорія і практика: монографія
МВ Корж
102010
Стратегія міжнародного маркетингу: теорія і практика: монографія
МВ Корж
Краматорськ: ДДМА, 2010
102010
Вплив глобалізації на визначення напрямів розвитку світової економіки
МВ Корж
Економічний форум, 75-87, 2012
92012
Стратегії міжнародного маркетингу в умовах глобалізації: дис. на здоб. наук. ступ. д-ра екон. наук: 08.00. 02/Корж Марина Володимирівна; наук. кер. ЮВ Макогон; Донбаська держ …
МВ Корж
Краматорськ, 2010
82010
Управління конкурентоспроможністю продукції в промисловій сфері
МВ Корж
Краматорськ.: ДДМА, 2005
82005
Маркетингова діяльність підприємств в умовах глобалізації: монографія
САЖ М.В. Корж
Краматорськ: ДДМА, 2012
72012
Маркетингова діяльність підприємств в умовах глобалізації
МВ Корж, СА Жуков
Краматорськ: ДДМА 252, 2012
72012
Формування системи інноваційного розвитку глобалізованої економіки на основі управління маркетинговим механізмом: теорія і практика: Монографія
МВ Корж
Корж МВ–Краматорськ: ДДМА, 2012
62012
Формування системи управління інноваційною діяльністю.
MV Korzh
Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право …, 2011
62011
Формування системи управління інноваційною діяльністю.
MV Korzh
Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право …, 2011
62011
Маркетинг
ВМ Корж
навч. посіб./ВМ Корж.–К.: Центр учбової літератури, 2008
62008
Програма маркетингу в загальному маркетинговому управлінні на авіапромислових підприємствах
МВ Корж
Вісник національного авіаційного університету, 231-237, 2013
52013
Аналіз умов формування сучасної концепції інноваційних систем
МВ Корж
Економічний форум, 114-120, 2014
42014
Глобалізація та інтернаціоналізація як умови трансформації маркетингового управління підприємством
МВ Корж, СА Жуков
Актуальні проблеми економіки, 64-71, 2012
42012
Оптимальная цена промышленного товара и ее прогнозирование в системе ценового управления на предприятии
МВ Корж
Экономика промышленности, 2008
42008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20