Follow
Гарасим Петро Миколайович / Garasym Petro / Garasyim Petro
Гарасим Петро Миколайович / Garasym Petro / Garasyim Petro
доктор економічних наук, професор, завідувач каф. обліку і аудиту НЛТУ України
Verified email at nltu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінансовий, управлінський і податковий облік у господарських товариствах (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПОП, ПАП)
ПМ Гарасим, ГП Журавель, ПЯ Хомин
Тернопіль, 2003. - 522 с., 2003
86*2003
Фінансовий, управлінський та податковий облік
ПМ Гарасим, ГП Журавель, ПЯ Хомин
–Тернопіль, 2003
80*2003
Курс фінансового обліку: навч. посіб
ПМ Гарасим, ГП Журавель, ПЯ Хомин
К.: Знання, 2007
682007
Управлінський облік на підприємстві (методика ведення)
ПМ Гарасим, ІЄ Давидович, ПЯ Хомин
–Тернопіль: Вид-во" Економічна думка", 2001.–270 с, 2001
63*2001
Первинний та аналітичний облік на підприємстві
ПМ Гарасим, ГП Журавель, РФ Бруханський
Навчальний посібник.—Тернопіль.—2005, 2005
48*2005
Наскрізні блоки кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку
ПМ Гарасим, РФ Бруханський, ПЯ Хомин
–Тернопіль: Астон.–2003.–368 с 12, 2003
362003
Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей: Навчальний посібник
П Гарасим, А Кізима, В Забчук, І Кушнірик, П Хомин
Тернопіль: Астон, 2000, 2000
282000
Податковий облік і звітність на підприємствах: Підручник
ПМ Гарасим, ГП Журавель, ПЯ Хомин
ВД «Професіонал, 2004
252004
Курс фінансового обліку: Навчальний посібник
ПМ Гарасим, ГП Журавель, ПЯ Хомин
Київ: Знання, 2007
232007
Податковий облік і звітність на підприємствах (єдність і розходження з національними стандартами): Монографія
ПМ Гарасим, ПЯ Хомин, АП Гарасим
Л.: Українські технології, 2001
22*2001
Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення: Навч. посіб
ПМ Гарасим, ОМ Десятнюк, ГЛ Журавель, АІ Крисоватий
К.: Видав. дім "Професіонал", 2006
182006
Структурна динаміка зобов'язань підприємства як класична обліково-аналітична парадигма
ПМ Гарасим, НО Лобода, МП Гарасим
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 102-110, 2014
172014
Податковий облік і звітність на підприємствах (єдність і розходження з національними стандартами). Монографія
ПМ Гарасим, АП Гарасим, ПЯ Хомин
Гарасим ПМ-Львів:“Українські технології.–2011.–167с, 2011
152011
Ринок земель сільськогосподарського призначення: перспективи розвитку:[монографія]
ПМ Гарасим, ОД Гнаткович, СД Смолінська
монографія.—Львів:[б. в.], 2008
142008
Основні виробничі фонди сільського господарства: ефективність, оновлення, оцінка
ГМ Підлісецький, ПМ Гарасим, МІ Герун
К.: Урожай, 48, 1995
141995
Проблеми формування обліково-аналітичної інформації в системі менеджменту [Елек-тронний ресурс]
ПМ Гарасим, СВ Приймак
Режим доступу: http://ena. lp. edu. ua 8080, 2012
122012
Економіка зернопродуктового комплексу АПК
ГВ Черевко, ПМ Гарасим, ВА Колодійчук, ТР Козак, ОР Шпік, ...
Львів: Українські технології, 2000
112000
Сільські домогосподарства: доходи і видатки
ПМ Гарасим, ОА Біттер, ЙП Гнатишин
Львів: Українські технології, 2004
102004
Бухгалтерський облік за журнальною формою рахівництва. Навчальний посібник
ПМ Гарасим, ПЯ Хомин
Тернопіль, Астон, 2003
102003
Регіональний м'ясопродуктовий підкомплекс АПК: формування і вдосконалення економічних взаємовідносин: монографія
ПМ Гарасим
Львів: Вид-во НВФ" Українські технології, 2009
82009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20