Юрий Триус
Юрий Триус
Черкасський государственный технологический университет, факультет
Подтвержден адрес электронной почты в домене chdtu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін у ВНЗ: проблеми, стан і перспективи
ЮВ Триус
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2010
5212010
Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: методичний посібник
ЮВ Триус, ІВ Герасименко, ВМ Франчук
Черкаси: ЧДТУ 220, 1, 2012
852012
Основи теорії і методів оптимізації: навчальний посібник
МІ Жалдак, ЮВ Триус
Черкаси: Брама-Україна, 2-5, 2005
772005
Комбіноване навчання як інноваційна освітня технологія у вищій школі
ЮВ Триус, ІВ Герасименко
Theory and methods of e-learning 3, 299-308, 2012
652012
Організаційні й технічні аспекти використання систем мобільного навчання
ЮВ Триус, ВМ Франчук, НП Франчук
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2012
602012
Мобільні математичні середовища: сучасний стан та перспективи розвитку
КІ Словак, СО Семеріков, СА Семериков, ЮВ Триус
НПУ імені МП Драгоманова, 2012
522012
Реалізація компетентнісного підходу у математичній підготовці студентів медичних коледжів в умовах комп’ютеризації навчання
ОВ Шавальова
Київ: НПУ імені МП Драгоманова, 2007
442007
Методична система рівневої підготовки майбутніх інженерів-програмістів за спеціальністю «Інформатика»
ЗС Сейдаметова
Сейдаметова ЗС–38 с, 2007
412007
Комп’ютерно-орiєнтованi методичнi системи навчання математики: Монографiя
ЮВ Триус
Комп’ютерно-орiєнтованi системи навчання. 16, 3, 2005
382005
Методична система навчання математичної інформатики у педагогічному університеті
ТП Кобильник
Київ, НПУ імені МП Драгоманова, 2009
372009
Проблеми і перспективи вищої математичної освіти
ЮВ Триус, МЛ Бакланова
Дидактика математики: проблеми і дослідження.–2005.–Вип 23, 16-26, 2005
372005
Методичні основи проектування та використання електронного підручника з інформатики для загальноосвітньої школи
ВП Вембер
Інститут суспільства, 2008
332008
Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів під час лекційних занять із зарубіжної літератури
ВМ Бабенко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 10-13, 2004
332004
Система електронного навчання ВНЗ на базі Moodle
ЮВ Триус, ІВ Герасименко, ВМ Франчук
Методичний посібник. Черкаси 220, 2012
262012
Інформаційно-аналітична система управління навчальним процесом ВНЗ
ЮВ Триус, ІВ Стеценко, ІВ Герасименко, ВГ Гриценко
Інформаційні технології в освіті, 40-49, 2011
252011
Інформаційно-аналітична система управління навчальним процесом ВНЗ
ЮВ Триус, ІВ Стеценко, ІВ Герасименко, ВГ Гриценко
Інформаційні технології в освіті, 40-49, 2011
252011
Інноваційні інформаційні технології у навчанні математичних дисциплін
ЮВ Триус
Видавництво Львівської політехніки, 2012
212012
Хмарні технології у професійній підготовці студентів комп’ютерних спеціальностей
ЮВ Триус
Хмарні технології в освіті: матеріали Всеукраїнського науково-методичного …, 2012
202012
Інноваційні технології навчання у вищій освіті [Електронний ресурс]/Триус ЮВ; Черкаський державний технологічний університет
ЮВ Триус
Х Міжвузівська школасеминар «Сучасні педагогічні технології в освіті …, 2012
202012
Комп’ютерно-орiєнтованi методичнi системи навчання математичних дисциплiн у вищих навчальних закладах: дис.... доктора пед. наук: 13.00. 02-теорiя i методика навчання …
ЮВ Триус
202005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20