Віталій Валерійович Письменний
Віталій Валерійович Письменний
к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, Тернопільський національний економічний
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бюджетна система
СІ Юрій, ВГ Дем’янишин, ОП Кириленко, АЮ Дерлиця, НІ Карпишин, ...
Тернопіль: ТНЕУ, 2013
235*2013
Місцеві фінанси
ОП Кириленко, АВ Дем’янюк, АБ Кондрашихін, ОР Квасовський, ...
Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2014
225*2014
Фінансові важелі подолання бідності в Україні
ОП Кириленко, ВВ Письменний, НЯ Кравчук, НМ Ткачук, НІ Карпишин, ...
Письменний Віталій Валерійович, 2010
35*2010
Місцеве оподаткування в умовах реформування податкової системи України
ВВ Письменний
Тернопіль: Економічна думка, 2011
242011
Сучасні виклики системи фінансового вирівнювання територій: досвід України і скандинавських країн
В Письменний, Х Палац
Вісник Запорізького національного університету. Серія «Економічні науки …, 2014
112014
Самооподаткування: історичний досвід та сучасні проблеми
ВВ Письменний
Світ фінансів, 30–36, 2008
112008
Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади
ВВ Письменний, ОП Кириленко, БС Малиняк, ВМ Русін
К.: ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015
102015
Податковий аспект зміцнення власної дохідної бази місцевих бюджетів України
ВВ Письменний
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 61–70, 2010
102010
Місцеві фінанси: навч. посіб.
ВВ Письменний
Видавн.-поліграф. центр «Економічна думка», 2012
92012
Місцеве оподаткування в умовах демократичних перетворень / Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит
ВВ Письменний
Тернопільський національний економічний університет, 2008
9*2008
Місцеве оподаткування в умовах демократичних перетворень: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08
ВВ Письменний
Тернопільський національний економічний університет, 2008
9*2008
Податкова культура в умовах демократизації суспільства
ВВ Письменний
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 231–239, 2005
92005
Податкова система України: сучасний стан і шляхи реформування
ВВ Письменний
Світ фінансів, 54–59, 2009
82009
Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи
ОП Кириленко, ВВ Письменний, БС Малиняк, ОВ Петрушка, ...
Тернопіль: ТНЕУ, 2013
72013
Концептуальні підходи до визначення сутності податку
ВВ Письменний
Наука молода, 158–163, 2009
72009
Місцеві податки та збори в проекті Податкового кодексу України
ВВ Письменний
Галицький економічний вісник, 120–127, 2007
72007
Локальні податки і збори як економічна основа наповнення місцевих бюджетів
ВВ Письменний
Вісник Тернопільської академії народного господарства, 70–80, 2005
72005
#аналізуємобюджет: доступно про головне
Б Малиняк, В Горин, В Письменний
ZAZAPRINT, 2017
6*2017
Міжбюджетні трансферти як інструмент фінансового вирівнювання територій
ВВ Письменний
Економіка та держава, 24-30, 2017
62017
Імплементація в законодавство україни процедури банкрутства адміністративно-територіальних одиниць
ОП Кириленко, ВВ Письменний
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 87–93, 2012
62012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20