Віталій Валерійович Письменний
Віталій Валерійович Письменний
д.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, Тернопільський національний економічний
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бюджетна система
СІ Юрій, ВГ Дем’янишин, ОП Кириленко, АЮ Дерлиця, НІ Карпишин, ...
Тернопіль: ТНЕУ, 2013
248*2013
Місцеві фінанси
ОП Кириленко, АВ Дем’янюк, АБ Кондрашихін, ОР Квасовський, ...
Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2014
245*2014
Фінансові важелі подолання бідності в Україні
ОП Кириленко, ВВ Письменний, НЯ Кравчук, НМ Ткачук, НІ Карпишин, ...
Письменний Віталій Валерійович, 2010
36*2010
Місцеве оподаткування в умовах реформування податкової системи України
ВВ Письменний
Тернопіль: Економічна думка, 2011
262011
Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади
ВВ Письменний, ОП Кириленко, БС Малиняк, ВМ Русін
К.: ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015
152015
Сучасні виклики системи фінансового вирівнювання територій: досвід України і скандинавських країн
В Письменний, Х Палац
Вісник Запорізького національного університету. Серія «Економічні науки …, 2014
152014
Самооподаткування: історичний досвід та сучасні проблеми
ВВ Письменний
Світ фінансів, 30–36, 2008
122008
Податковий аспект зміцнення власної дохідної бази місцевих бюджетів України
ВВ Письменний
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 61–70, 2010
112010
Міжбюджетні трансферти як інструмент фінансового вирівнювання територій
ВВ Письменний
Економіка та держава, 24-30, 2017
92017
Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи
ОП Кириленко, ВВ Письменний, БС Малиняк, ОВ Петрушка, ...
Тернопіль: ТНЕУ, 2013
92013
Місцеві фінанси: навч. посіб.
ВВ Письменний
Видавн.-поліграф. центр «Економічна думка», 2012
92012
Місцеве оподаткування в умовах демократичних перетворень / Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит
ВВ Письменний
Тернопільський національний економічний університет, 2008
9*2008
Місцеве оподаткування в умовах демократичних перетворень: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08
ВВ Письменний
Тернопільський національний економічний університет, 2008
9*2008
Податкова культура в умовах демократизації суспільства
ВВ Письменний
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 231–239, 2005
92005
Перспективи повернення збору з власників собак до підсистеми місцевого оподаткування України
ВВ Письменний
8*2014
Податкова система України: сучасний стан і шляхи реформування
ВВ Письменний
Світ фінансів, 54–59, 2009
82009
Підвищення ефективності місцевого оподаткування
ВВ Письменний
Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних …, 2008
8*2008
Локальні податки і збори як економічна основа наповнення місцевих бюджетів
ВВ Письменний
Вісник Тернопільської академії народного господарства, 70–80, 2005
82005
Бюджетна система: підручник
СІ Юрій, ВГ Дем’янишин, ОП Кириленко, АЮ Дерлиця, НІ Карпишин, ...
Тернопіль: ТНЕУ, 2013
72013
Концептуальні підходи до визначення сутності податку
ВВ Письменний
Наука молода, 158–163, 2009
72009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20