Підписатись
RAK, Oleksander
RAK, Oleksander
Невідома організація
Підтверджена електронна адреса в kmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Види Iridaceae Juss. у заплаві Десни
ОВ Лукаш, ОО Рак, ДС Подорожний
Український ботанічний журнал, 382-392, 2007
112007
Introduktsiyna populyatsiya Taxus baccata L. u Natsionalnomu botanichnomu sadu imeni MM Grishka NAN Ukraini [Introductory Taxus baccata L. in the MM Gryshko National Botanical …
O Shynder, O Rak
Introduktsiya roslin [Plant Introduction], 17-25, 2017
62017
Species of Iridaceae Juss. in flood-lands of the Desna river
OV Lukash, OO Rak, DS Podorozhny
Ukrainian Botanical Journal 64 (3), 382-392, 2007
62007
Нові відомості про поширення рідкісних видів флори Волинського Полісся
ВІ Мельник, ОР Баранський, ВО Володимирець, ОО Рак, ОІ Шиндер
Український ботанічний журнал, 62-70, 2010
52010
Gladiolus tenuis Bieb. in the lower part of the Sejm river valley
OO Rak, MS Kozyr
Plant Introduction 33 (1), 28-35, 2007
52007
Нові місцезнаходження Scopolia carniolica Jacq.(Solanaceae) на Східному Поділлі
ВІ Мельник, ОО Рак, ЮМ Неграш
Український ботанічний журнал, 56-59, 2014
42014
Популяція Goodyera repens (L.) R. Br.(Orchidaceae) у національному природному парку Деснянсько-Старогутський
СМ Панченко, ОО Рак
Український ботанічний журнал, 526-533, 2007
42007
Alien species of the genus Lonicera (Caprifoliaceae) in the flora of Right-Bank Ukraine.
O Shynder, Y Negrash, S Glukhova, N Doyko, O Rak
32020
Адвентивні види роду Lonicera (Caprifoliaceae) у флорі Правобережної України
О Шиндер, Ю Неграш, С Глухова, Н Дойко, О Рак
32020
Значення археологічних артефактів для створення пізнавальних екологічних маршрутів на території РЛП «Сеймський»
К Деревська, С Панченко, О Рак
В: Materials of the Int. scientific conference “Natural Resources of Border …, 2017
32017
Novi vidomosti pro poshyrennia ridkisnykh vydiv Volyns' koho Polissia
VI Mel'nyk, OR Barans' kyy, VO Volodymyrets, OO Rak, OI Shynder
Ukr. Botan. Journ 67 (1), 62-70, 2010
32010
Gladiolus tenuis Bieb. у нижній частині долини річки Сейм
ОО Рак, МС Козир
Інтродукція рослин, 28-35, 2007
32007
Флористичне різноманіття ландшафтного комплексу «Іванівські озера» Оболонської низовини (Середнє Придніпров’я)
K Derevska, O Rak, M Klestov, Y Lukavenko
Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія 2, 59-62, 2019
22019
Introduction population of Taxus baccata L. in MM Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine
OI Shynder, OO Rak
Plant Introduction 74, 17-25, 2017
22017
Інтродукційна популяція Taxus baccata L. у Національному ботанічному саду імені ММ Гришка НАН України
О Шиндер, О Рак
22017
Парцелярная структура лесного сообщества и динамика популяции Goodyera repens (Orchidaceae)
СМ Панченко, ОО Рак
Запов. справа в Укра¿ ні 15, 22-27, 2009
22009
Спонтанні популяції видів роду Taxus (Taxaceae) у Сирецькому дендрологічному парку
О Шиндер, О Рак, С Глухова
12018
New localities of Scopolia carniolica (Solanaceae) in Eastern Podillya
VI Melnyk, OO Rak, YM Negrash
Ukrainian Botanical Journal 71 (1), 56-59, 2014
12014
Нові місцезнаходженнях рідкісних видів вищих рослин у південно-західній частині Житомирського Полісся
ВІ Мельник, ОР Баранський, ОІ Шиндер, ОО Рак
Інтродукція рослин, 90-95, 2010
12010
Salvinia natans (L.) All. in East Polissia
OV Lukash, OO Rak
Plant introduction 37, 38-43, 2008
12008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20