Подписаться
Володимир Васильович Голіна, Volodymyr Golina, Владимир Васильевич Голина
Володимир Васильович Голіна, Volodymyr Golina, Владимир Васильевич Голина
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Запобігання злочинності (теорія і практика): навч. посіб
ВВ Голіна
Харків: Нац. юрид. акад. України, 11, 2011
2392011
Криминологическая профилактика, предотвращение и пресечение преступлений
ВВ Голина
Киев: УМК ВО при Минвузе УССР 72, 1989
1491989
Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження: монографія
ВВ Голіна
Х.: Регіон-інформ 212, 2004
1172004
Попередження злочинності: лекція
ВВ Голіна
Харків: Нац. юрид. акад. України, 40, 1994
861994
Державне програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності в Україні
ВВ Голіна, СЮ Лукашевич, МГ Колодяжний
Х.: Право, 43-44, 2012
852012
Понятийный аппарат современной криминологии. Терминологический словарь
АГ Кальман, ИА Христич
Х.: Гимназия, 2005
842005
Кримінологія: Загальна та Особлива частини: навчальний посібник
ВВ Голіна, БМ Головкін
Х.: Право 513, 332, 2014
812014
Судимість: монографія
ВВ Голіна
Х.: Харків юридичний, 2006
782006
Погашение и снятие судимости по советскому уголовному праву
ВВ Голина
Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1979
681979
Спеціально-кримінологічне попередження злочинів (теорія і практика)
ВВ Голіна
спец. 12.00. 08 “Кримінальне право і кримінологія, 1994
54*1994
Попередження тяжких насильницьких злочинів проти життя й здоров’я особи: навч. посіб.
ВВ Голіна
Х.: НЮАУ, 1997
511997
по предупреждению преступности и уголовному правосудию: сб. материалов: в 3 кн
ООН Конгрессы
ВВ Сташиса, 47, 0
46
Запобігання злочинності: проблеми оптимізації соціальної активності
В Голіна
видавництво" Право", 2006
432006
Злочинності–організовану протидію
ВВ Голіна
Х.: Рубікон, 10-16, 1998
421998
Специально-криминологическое предупреждение преступлений (теория и практика)
ВВ Голина
391994
Преступность: многообразие понятий и предметная сущность явления
ВВ Голина
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
362009
Типові слідчі ситуації при розслідуванні статевих злочинів щодо малолітніх
ЄС Хижняк
Південноукраїнський правничий часопис, 197-199, 2012
352012
Насильницькі вимагання майна в Україні: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання: монографія
МГ Колодяжний
Х.: Кроссроуд 287, 2010
352010
Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник
ІМ Даньшин, ВВ Голіна, ОГ Кальман, ОВ Лисодєд
Х.: Право, 2009
322009
Поняття і структура спеціально-кримінологічного запобігання злочинності
ВВ Голіна
Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5, 357-400, 2008
312008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20