Володимир Васильович Голіна, Volodymyr Golina, Владимир Васильевич Голина
Володимир Васильович Голіна, Volodymyr Golina, Владимир Васильевич Голина
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Запобігання злочинності (теорія і практика): навч. посіб
ВВ Голіна
Харків: Нац. юрид. акад. України, 11, 2011
1552011
Криминологическая профилактика, предотвращение и пресечение преступлений
ВВ Голина
Киев: УМК ВО при Минвузе УССР 72, 1989
1221989
Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження: монографія
ВВ Голіна
Х.: Регіон-інформ 212, 2004
912004
Судимість: монографія
ВВ Голіна
Х.: Харків юридичний, 2006
662006
Попередження злочинності: лекція
ВВ Голіна
Харків: Нац. юрид. акад. Укра¿ ни, 1994
661994
Понятийный аппарат современной криминологии. Терминологический словарь
АГ Кальман, ИА Христич
Х.: Гимназия, 2005
652005
Погашение и снятие судимости по советскому уголовному праву
ВВ Голина
Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1979
601979
Державне програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності в Україні
ВВ Голіна, СЮ Лукашевич, МГ Колодяжний
Х.: Право, 43-44, 2012
582012
Кримінологія: Загальна та Особлива частини: навчальний посібник
ВВ Голіна, БМ Головкін
Х.: Право 513, 332, 2014
542014
Попередження тяжких насильницьких злочинів проти життя й здоров’я особи: навч. посіб.
ВВ Голіна
Х.: НЮАУ, 1997
441997
Спеціально-кримінологічне попередження злочинів (теорія і практика)
ВВ Голіна
спец. 12.00. 08 “Кримінальне право і кримінологія, 1994
37*1994
Злочинності–організовану протидію
ВВ Голіна
Х.: Рубікон, 10-16, 1998
351998
Запобігання злочинності: проблеми оптимізації соціальної активності
В Голіна
видавництво" Право", 2006
332006
Преступность: многообразие понятий и предметная сущность явления
ВВ Голина
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
322009
по предупреждению преступности и уголовному правосудию: сб. материалов: в 3 кн
ООН Конгрессы
К.: Ред. журн.«Право Украины, 0
32
Специально-криминологическое предупреждение преступлений (теория и практика)
ВВ Голина
281994
Типові слідчі ситуації при розслідуванні статевих злочинів щодо малолітніх
ЄС Хижняк
Південноукраїнський правничий часопис, 197-199, 2012
262012
Кримінологія
ІМ Даньшин, ВВ Голіна, ОГ Кальман
Харків: Право, 2003
252003
Проблеми боротьби зі злочинністю неповнолітніх з психічними аномаліями
В Голіна, В Ємельянов, П Петрюк
Право України, 74-76, 2005
242005
Насильницькі вимагання майна в Україні: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання: монографія
МГ Колодяжний
ВВ Голіни. Харків: Кроссроуд, 2010
232010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20