Кузьмінська Ю.М., Кузьмінська Юлія Миколаївна, Кузьминская Юлия Николаевна, Yuliia Kuzminska, Y
Кузьмінська Ю.М., Кузьмінська Юлія Миколаївна, Кузьминская Юлия Николаевна, Yuliia Kuzminska, Y
Міжрегіональна академія управління персоналом, Interregional Academy of Personnel Management
Подтвержден адрес электронной почты в домене maup.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Креативний потенціал команди як фактор успіху проекту
ДОБ Кузьмінська Ю.М.
Збірник наукових праць «Управління проектами та розвиток виробництва …, 2012
11*2012
Методика підбору кадрів з врахуванням організаційних ризиків
ВО Занора, ЛС Чернова, ЮМ Кузьмінська, ОБ Данченко
Управління проектами та розвиток виробництва, 88-94, 2013
82013
Метод управління трудовими ресурсами освітніх проектів
ЮМ Кузьмінська
Тези доповідей V міжнародної наук.-практ. конф.[«Управління проектами …, 2014
62014
Застосування методу перехресної соціометричної оцінки до визначення креативності команди проекту
ВВ Лепський, ЮМ Кузьмінська
НТУ" ХПІ", 2015
52015
Огляд методів управління креативністю команди проекту
ЮМ Кузьмінська
Актуальні проблеми сучасної наукової думки, 275-276, 2014
52014
Креативні технології управління освітніми проектами
ДОБ Кузьмінська Ю.М.
Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті …, 2017
32017
Особливості управління командою освітніх проектів
ЮМ Кузьмінська
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (11 (55)), 2012
32012
Моделі та методи формування команд освітніх проектів підвищення кваліфікації
Ю Кузьмінська
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2019
22019
Модель управління креативністю та ризиками команд освітніх проектів у сфері підвищення кваліфікації
ЮМ Кузьмінська
Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні …, 2018
22018
Якісний аналіз ризиків освітніх проектів
ЮМ Кузьмінська
Матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф.«Управління проектами: стан та …, 2013
22013
Сучасні методи оцінювання креативного потенціалу команди проекту
ПСМ Кузьмінська Ю.М.
ІХ Міжнародна конференція «Управління проектами у розвитку суспільства …, 2012
2*2012
Класифікація освітніх проектів підвищення кваліфікації в структурі безперервної освіти
ЮМ Кузьмінська
Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр. СНУ–Луганськ …, 2019
12019
Практичне застосування моделей та методів управління креативністю і ризиками команд освітніх проектів у сфері підвищення кваліфікації
ЮМ Кузьмінська
Вісник Черкаського державного технологічного університету, 23-32, 2019
12019
Метод формування ефективних команд освітніх проєктів підвищення кваліфікації
ЮМ Кузьмінська, ОБ Данченко, ДІ Бедрій
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2021
2021
Y. KUZMINSKA, E. DANCHENKO, D. BEDRII
ЮМ Кузьмінська, ОБ Данченко, ДІ Бедрій
НТУ «ХПІ», 2021, 46, 2021
2021
Модель управління креативністю та ризиками команд освітніх проектів у сфері підвищення кваліфікації
КЮ М.
Вісник Черкаського державного технологічного університету, 42-49, 2018
2018
Концептуальна модель управління командами освітніх проектів у сфері підвищення кваліфікації
ДОБ Кузьмінська Ю.М.
Управління проектами: стан та перспективи: матеріали ХІV Міжнародної науково …, 2018
2018
Перехресне проміжне оцінювання успішності освітнього проекту для подальшої корекції його ефективності
КЮ М.
Управління проектами: стан та перспективи: матеріали ХІІ Міжнародної науково …, 2016
2016
Когнітивна модель взаємовпливів ризиків проектів в сфері післядипломної освіти
КЮ М.
Тези доповідей ХІІ міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку …, 2015
2015
APPLICATION OF CROSS SOCIOMETRIC ASSESSMENT TO THE DEFINITION OF CREATIVITY OF THE PROJECT TEAM
ВВ ЛЕПСЬКИЙ, ЮМ КУЗЬМІНСЬКА
Bulletin of NTU" KhPI". Series: Strategic Management, Portfolio, Program and …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20