Ірина Панченко
Ірина Панченко
ХНУ імені В.Н. Каразіна, факультет іноземних мов, кафедра німецької філології та перекладу
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Імпліцитна адресатна референція в німецькомовному дискурсі: структурно-семантичний і прагмадискурсивний аспекти
ІМ Панченко
92016
Визнання права власності як спосіб захисту цивільних прав
ІМ Панченко, ИН Панченко
32016
Імпліцитна адресатна референція в мовленнєвих актах директивах
ІМ Панченко
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання …, 2014
22014
Вищий навчальний заклад на шляху до інноваційного розвитку: проблеми та перспективи
ІМ Панченко
Часопис Київського університету права, 159-163, 2018
12018
Академічне письмо як необхідна складова підготовки докторів філософії з англійської мови фахового спрямування лінгводидактичний аспект
ІМ Панченко, ІВ Малиновська
Лінгвістика ХХІ століття, 147-153, 2017
12017
Адресатна референція як засіб реалізації Принципу Ввічливості
І Панченко
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2015
12015
Міжнародний досвід формування другого рівня пенсійного забезпечення в деяких країнах світу
ІВ Панченко, ИВ Панченко
ТНТУ, АСУ, 2011
12011
Діахронічний та лінгвокультурний аспекти вживання адресатних займенників німецької мови
ІМ Панченко
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2010
12010
Мітігація як складова прагматичного значення мовленнєвого акту в сучасній англійській мові
ІМ Панченко
2019
Відбиття національно-культурних стереотипів англійців у приказках та прислів’ях
ІМ Панченко
2018
Джерела поповнення складу фразеологічної системи англійської та української мови
ІМ Панченко
2017
Роль артикля (неопределенный, определенный, нулевой) и его место в предложении при построении коммуникативной конструции
ИМ Панченко
2017
Методологічні принципи навчального комплексу для докторантів філософських спеціальностей English for philosophers
ІВ Малиновська, ІМ Панченко
Лінгвістика ХХІ століття, 101-108, 2016
2016
ВІДМІННОСТІ ТРАКУВАННЯ РЕФЕРЕНЦІЇ В РАМКАХ СТАТИЧНОГО ТА ДИНАМІЧНОГО ПІДХОДІВ
ІМ Панченко
Заступники головного редактору, 44, 2016
2016
Експліцитна та імпліцитна адресатна референція в лінгвістиці (на матеріалі сучасного німецькомовного дискурсу)
ІМ Панченко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–15