Ihor Mahdalina (Ігор Магдаліна, Игорь Магдалина, Ihor Magdalina)
Ihor Mahdalina (Ігор Магдаліна, Игорь Магдалина, Ihor Magdalina)
Kharkiv National University of Radio Electronics
Verified email at nure.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Packing of convex polytopes into a parallelepiped
YG Stoyan, NI Gil, G Scheithauer, A Pankratov, I Magdalina
Optimization 54 (2), 215-235, 2005
312005
Usage of phase space diagram to finding significant features of rhinomanometric signals
A Yerokhin, O Turuta, A Babii, A Nechyporenko, I Mahdalina
2016 XIth International Scientific and Technical Conference Computer …, 2016
72016
До питання проблем проектування сучасних web-базованих інформаційних систем
ІВ Магдаліна, ІВ Кобзев, ЮЕ Соседка
Право і безпека, 233-236, 2010
12010
Методы и средства проектирования систем информационного обеспечения поддержки принятия решений типа ситуационных центров
АВ Шматко, АА Неронов, ИВ Магдалина
Системи управління, навігації та зв'язку.–2008.–Вип 2 (6), 51-54, 0
1
Розробка програмно-алгоритмічних засобів моделювання складних дискретних систем
ІВ Магдаліна
Системи обробки інформації, 105-107, 2008
2008
ОДИН З ПІДХОДІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ НА БАЗІ МЕРЕЖІ INTERNET
ОВ Шматко, ІВ Магдаліна
Матеріали надано в авторській редакції, 127, 2008
2008
Один з підходів до моделювання роботи локальних обчислювальних мереж
ІВ Магдаліна
Системи обробки інформації, 80-82, 2008
2008
Використання засобів імітаційного моделювання для оцінки ефективності роботи підрозділів органів внутрішніх справ
ІВ Магдаліна
НТУ" ХПІ", 2007
2007
Использование средств имитационного моделирование для оценки эффективности работы подразделений органов внутренних дел
ИВ Магдалина
Вестник Национального технического университета Харьковский политехнический …, 2007
2007
Полный класс поверхностей 0-уровня Ф-функции множеств с границей—окружность или прямоугольник
ТЕ Романова, ИВ Магдалина
Радиоэлектроника и информатика, 2000
2000
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О ф-ОБЪЕКТЕ ПРОСТРАНСТВА R2
ТЕ Романова, ИВ Магдалина
Радиоэлектроника и информатика, 1999
1999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11