Подписаться
Ольга Николайчук, О. А. Ніколайчук, Olha Nikolaіchuk, Olga Nikolaichuk, O. A. Nikolaychuk
Ольга Николайчук, О. А. Ніколайчук, Olha Nikolaіchuk, Olga Nikolaichuk, O. A. Nikolaychuk
Другие именаOlga Nicolaychuk
ДонНУЕТ имені Михайла Туган-Барановского
Подтвержден адрес электронной почты в домене donnuet.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інвестиційна привабливість України крізь призму міжнародних рейтингів
О Николайчук
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2009
252009
Тренди розвитку вітчизняної індустрії гостинності в умовах COVID-19
ОА Ніколайчук
Економіка. Країнознавство. Туризм, 108-114, 2021
162021
Маркетингова стратегія: сутність й особливості
ОА Ніколайчук
Галицький економічний вісник 61 (6), 111-118, 2019
162019
Clustering of regional tourism service markets according to indicators of the functioning of subjects of tourism activity
ГО Горіна, АА Горина, ВВ Барабанова, ВВ Барабанова, ...
Journal of Geology, Geography and Geoecology, 684-692, 2020
12*2020
ПОЛІТИКА ТУРИСТИЧНОГО БРЕНДИНГУ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ: ДОСВІД КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ
О Ніколайчук
GALICIAN ECONOMIC JOURNAL, 64, 2020
82020
Enterprise human capital management in the conditions of innovative economy
O Nikolaichuk, G Matukova
Scientific Journal of Polonia University 18 (3), 137-144, 2016
82016
Управління інтелектуальним капіталом підприємства як головний фактор інноваційного розвитку
ГО Швиданенко, ОА Ніколайчук
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 245-250, 2015
82015
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
ШГО Ніколайчук Ольга Анатоліївна
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2016
7*2016
Антикризове управління прибутковістю підприємств сфери гостинності в умовах covid
ОА Ніколайчук
Торгівля та ринок України, 59-68, 2020
62020
Infrastruktura rehionalnykh rynkiv turystychnykh posluh [Infrastructure of regional markets of tourist services]
GO Gorina, OB Cherneha, HA Bohatyrova, OA Zinchenko, NS Ivanova, ...
Kryvyi Rih, RA Kozlov, 2019
62019
Розвиток теоретичних підходів до сутності та класифікації інвестицій в інтелектуальний капітал підприємства
ОА Ніколайчук
Вісник Запорізького національного університету. Серія «Економічні науки, 16, 2012
62012
Chynnyky formuvannia ta rozvytku intelektualnoho kapitalu yak faktora innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv [Factors of formation and development of intellectual capital as a …
HO Shvydanenko, OA Nikolaichuk
Economic Forum 1, 246-253, 2016
52016
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА У КОНТЕКСТІ ЗРОСТАННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ
ОА Ніколайчук, ВА Зозуля, АВ Кушнірук
Економічні горизонти, 12-32, 2022
42022
Intellectual capital management as a composite value of corporate enterprise in a global economy
O NIKOLAICHUK, S ARKHYPENKO, D Matukova-Yaryha
Revista Espacios 4 (16), 22, 2019
42019
Modern tools for evaluating of the company competitiveness resource based advantages theory
V Radko, S Matsyura, O Nikolaichuk, E Viskers
Częstochowa Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. DOI: http://dx. doi. org …, 2017
42017
Розвиток підприємств готельно-ресторанного бізнесу Дніпропетровської області та напрямки ефективної організації готельного господарства регіону; Development of enterprises of …
НС Приймак, ОА Ніколайчук, ІВ Олініченко
Економічний вісник Дніпровської політехніки; Экономический вестник …, 2020
32020
ЩОДО СУТНОСТІ ДЕФІНІЦІЇ «СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК»
ОА Ніколайчук
Вестник Херсонского национального технического университета, 209-218, 2020
32020
Концепти інноваційного розвитку підприємництва: монографія
ВВ Храпкіна, ДВ Солоха, ОВ Бєлякова, ВЛ Гевко, АС Павловська, ...
Національний Університет «Києво-Могилянська Академія», 2018
32018
Розвиток методичних підходів до оцінювання інтелектуального капіталу підприємства
ОА Ніколайчук
ВІСНИК, 119, 2013
32013
Теоретичні підходи до визначення сутності інтелектуального капіталу та інтелектуального потенціалу підприємства
О Ніколайчук
Економічний аналіз, 353-358, 2012
32012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20