Буніна (Чернишова) Людмила Миколаївна / Bunina (Chernyshova) Liudmyla (ORCID: 0000-0001-7593-368X)
Буніна (Чернишова) Людмила Миколаївна / Bunina (Chernyshova) Liudmyla (ORCID: 0000-0001-7593-368X)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Влияние неметаллических включений на трещиностойкость слитков и поковок
ИП Волчок, ЛН Бунина
Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах: зб. матер. міжн. наук.-техн …, 2006
2*2006
ОБРАБОТКА ОСАДКОВ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТОДОМ КИСЛОТНОГО ТВЕРДЕНИЯ
ЛМ Буніна
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 185-189, 2016
2016
Обробка шламів стічних вод гальванічних підприємств методом кислотного твердіння
ЛМ Буніна
Науковий вісник ТДАТУ 6 (3), 185-189, 2016
2016
Кінцеве розкислення сталей для поковок
ЛМ Буніна, КЛ Мельник
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 15 (3), 218-223, 2015
2015
Increase forged steels endurance
L Bunina
Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК : матеріали міжнар. наук.-практ …, 2015
2015
Мікромеханізм руйнування деформованої сталі
К Мельник, ЛМ Буніна
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
2015
Кінцеве розкислення сталей для поковок
ЛМ Буніна
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
2014
Кінетичні діаграми руйнування марганцевистих сталей
ЛМ Буніна
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 14 (3), 237-242, 2014
2014
Втома низьколегованих сталей для поковок
ЛМ Буніна
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 14 (2), 37-42, 2014
2014
Підвищення витривалості кованих сталей
ЛМ Буніна
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 13 (2), 160-163, 2013
2013
Підвищення тріщиностійкості хромистої сталі для ковальських зливків
ЛМ Буніна
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 13 (2), 100-104, 2013
2013
Підвищення конструктивної міцності низьколегованої сталі для поковок: автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01
ЛМ Бунина
Запорожский национальный технический университет, 2012
2012
Малоциклова витривалість кованих сталей
ЛМ Буніна, РО Бакарджиєв
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 11 (1), 167-170, 2011
2011
Повышение конструкционной прочности марганцевых сталей
ИП Волчок, ЛН Бунина
Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту …, 2011
2011
Повышение конструкционной прочности низколегированной стали
ИП Волчок, ЛН Бунина
Строительство. Материаловедение. Машиностроение: сб. науч. трудов, 139-142, 2011
2011
Дослідження мікромеханізму руйнування кованих сталей
РО Бакарджиєв, ЛМ Буніна
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 10 (9), 237-241, 2010
2010
Оптимизация конечного раскисления стали для кузнечных слитков
ИП Волчок, ЛН Бунина
Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 30-32, 2005
2005
Конечное раскисление стали для поковок
ИП Волчок, ЛН Бунина
Металознавство та обробка металів : наук.-техн. журнал, 30-32, 2005
2005
Повышение качества стали для поковок
ЛН Бунина, ИП Волчок
Вісник двигунобудування: наук. журнал, 159-162, 2005
2005
Повышение конструкционной прочности сталей для отливок и поковок
СБ Беликов, ИП Волчок, ЛН Бунина
Перспективные задачи инженерной науки: сб. науч. трудов, 66-71, 2002
2002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20