Подписаться
Viktor Syvolap
Viktor Syvolap
Запорізький державний медичний університет, ZSMU
Подтвержден адрес электронной почты в домене zsmu.zp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оптимізація терапії післяінфарктної стенокардії тіотриазоліном
ВД Сиволап, ВВ Сиволап
Журнал практичного лікаря: Спец. інформ. вид, 57-59, 2003
192003
Некомпактный миокард левого желудочка: современные аспекты и диагностика
ВД Сыволап, ДА Лашкул, МЮ Григорьева, МА Федоренко, ...
Патологія, 133-136, 2011
172011
Застосування діагностичних алгоритмів у навчальному процесі студентів медичного факультету
ВД Сиволап, НС Михайлівська
Запорожский медицинский журнал, 150-151, 2007
102007
Особливості післяінфарктного ремоделювання серця у хворих на Q-інфаркт міокарда та цукровий діабет 2 типу
ВД Сиволап, НС Михайловська
Запорожский медицинский журнал, 56-59, 2012
72012
Patent na korysnu model, № 36013 MPK (2006) A61V5/00.«Sposib otsinky funktsionalnoho stanu orhanizmu osib, shcho zaimaiutsia fizychnoiu kulturoiu ta sportom»[The patent for …
YL Mykhaliuk, VV Syvolap, IV Tkalich
Bull, 2008
72008
Вегетативне забезпечення центральної гемодинаміки і фізичної працездатності у легкоатлеток-спринтерів
ЄЛ Михалюк, ВВ Сиволап, ІВ Ткаліч, ММ Чечель
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2008
7*2008
Особенности вариабельности сердечного ритма у футболистов высокого класса
ЕЛ Михалюк, ВВ Сиволап
Науково-теоретичний журнал Нацiонального унiверситету фiзичного виховання i …, 2006
72006
Уровень эндотелина-1 при осложненном течении инфаркта миокарда
ВД Сыволап, СН Пивоваров, ВВ Сыволап
Врач. дело, 139-140, 2002
72002
Фізіотерапія: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів
ВД Сиволап, ВХ Каленський
Запоріжжя: ЗДМУ, 2014
62014
Кардиальное ремоделирование и диастолическая функция у больных ишемической болезнью сердца с артериальной гипертензией
ВД Сыволап, ДА Лашкул, ЯВ Земляной
Сучасні медичні технології, 7, 2010
62010
Osoblyvosti variabelnosti sertsevoho rytmu u khvorykh na khronichnu sertsevu nedostatnist na tli tsukrovovho diabetu 2 typu
VV Syvolap, K MY
Svit medytsyny ta biolohii 4, 137-41, 2009
62009
Активність цитокінів, рівень лептину та інсуліноподібного фактора росту у хворих на інфаркт міокарда з метаболічним синдромом
ВД Сиволап, НС Михайловська
Укр. тер. журнал, 42-47, 2008
62008
Клиническая оценка отведений в электрокардиографии
ВГ Селивоненко, ВТ Овчаренко, ВД Сыволап
К.: Здоров “я, 1984
61984
Vnesok modyfikovanykh faktoriv ryzyku v formuvannia sertsevo-sudynnoho remodeliuvannia ta vehetatyvnoho balansu u khvorykh na hipertonichnu khvorobu [The contribution of …
VV Syvolap, OV Vizir-Tronova
Zaporizkyi medychnyi zhurnal–Zaporizhzhia Medical Journal 6 (105), 694-701, 2017
52017
Гендерні особливості і прогностичне значення системи матриксних металопротеїназ та їх інгібіторів у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда лівого шлуночка
СМ Кисельов, СМ Киселев
Запорізький державний медичний університет, 2015
52015
Случай синдрома Такаясу в клинической практике
VV Syvolap, LO Kurilets
Запорожский медицинский журнал, 2014
52014
Diagnosis of metabolic cardiomyopathy in athletes
EL Mikhaliuk, VV Syvolap
Lecheb. fizkultura i sport. meditsina 1 (121), 40-48, 2014
52014
Особливості змін гемостазу під впливом різних режимів антиагрегантної терапії хворих на Q-інфаркт міокарда
СМ Кисельов
Патологія, 34-38, 2014
52014
Уровень матриксной металлопротеиназы-9 и ремоделирование миокарда у больных острой постинфарктной аневризмой левого желудочка
ВД Сыволап, СМ Киселев
Запорожский медицинский журнал, 39-42, 2013
52013
Предикторы развития аневризмы левого желудочка у больных острым передним Q-инфарктом миокарда
ВД Сыволап, СМ Киселев
Патологія, 45-48, 2013
52013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20