Микола Іванов / Mykola Ivanov
Микола Іванов / Mykola Ivanov
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (Petro Mohyla Black Sea National University)
Verified email at chmnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Що таке „громадянська” і що таке „політична” освіта?
М Іванов
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2003
252003
Політична освіта в контексті політичних трансформацій суспільства. Монографія
МС Іванов
Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. П. Могили, 2004
152004
Проблеми удосконалення політичної системи України в контексті формування нової політичної культури громадян
МС Іванов
Наукові праці ЧДУ ім. П. Могили.‒Політичні науки. Вип 31, 64-67, 2005
72005
Формування політичної нації як засіб консолідації сучасного українського суспільства
МО Багмет, МС Іванов
Еліти і цивілізаційні процеси формування націй.–К.: ТОВ УВПК «Ексоб 2, 57-69, 2006
62006
До проблеми з'ясування змісту громадянської та політичної освіти
М Іванов
62003
Система політичної освіти молоді України: головні напрямки дослідженя
М Іванов
32001
Механізм забезпечення прав людини в кримінальному провадженні: поняття і складові елементи
ОП Кучинська, МС ІВАНОВ
22018
Загальнотеоретичне та праксеологічне розуміння прав людини
ОП Кучинська, МС Іванов
Вісник кримінального судочинства, 142-148, 2017
22017
Розвиток інституту професійних спілок як важливий чинник становлення сучасного громадянського суспільства в Україні
МС Іванов
Наукові праці. Політологія 236 (224), 2014
22014
Політичні орієнтації молоді України: стан і тенденції
М Іванов
22002
Політологічні аспекти стану вищої освіти в сучасній Україні
МС Іванов
Наукові праці. Політологія 297 (285), 2017
12017
«ЖІНОЧЕ ПИСЬМО» ЯК ЕСТЕТИЧНИЙ ТА СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ ФЕНОМЕН
М Іванов
12017
Громадянське суспільство в Україні: до розуміння поняття
МС Іванов
Наукові праці. Політологія 284 (272), 2016
12016
Проблеми становлення громадянського суспільства в Україні: сучасна практика
МС Іванов
Наукові праці. Політологія 273 (261), 2016
12016
Ефективність судової влади в Україні
О Яновська, М Іванов
Юридичний вісник, 53-57, 2014
12014
Державне управління етнонаціональними процесами: категоріальний апарат
МС Іванов, СП Тимофєєв
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2010
12010
Політична освіта-важливий засіб демократизації свідомості молоді України
М Іванов
12008
Досвід розбудови системи політичної освіти в Німеччині
М Іванов
Режим доступу: http://lib. chdu. edu. ua/pdf/pidruchnuku/21/38. pdf, 0
1
Політична та громадянська освіта як важливі засоби реалізації демократичного потенціалу виборчого процесу в сучасній Україні
МС Іванов
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/Politology …, 0
1
ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЯ В СУЧАСНІЙ ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ
МС Іванов, ПВ Пшеничний
Наукові праці. Політологія 324 (312), 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20