Volodymyr Dubovoy (Володимир Дубовой) (Volodymyr Dubovoi) (Володимир Дубовий) (Bolodymyr Dubovoy)
Volodymyr Dubovoy (Володимир Дубовой) (Volodymyr Dubovoi) (Володимир Дубовий) (Bolodymyr Dubovoy)
VINNYTSIA NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY (Вінницький національний технічний університет)
Verified email at vntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Моделювання систем керування в умовах невизначеності
ОВ Глонь, ВМ Дубовой
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004
532004
Моделі прийняття рішень в управлінні розподіленими динамічними системами
ВМ Дубовой, ОО Ковалюк
ВНТУ, 2008
372008
Моделювання систем контролю та керування
ВМ Дубовой
Вінниця: ВНТУ, 2005
252005
Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів і систем керування: навчальний посібник
ВМ Дубовой
Вінниця: ВНТУ 308, 2012
172012
Використання методу оцінювання в задачах інваріантного управління
ТО Голубєва, ВМ Дубовой
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 5-9, 2007
172007
Визначення вимог до структури підсистеми керування вимірювально-обчислювальної системи
ВМ Дубовой, ОД Никитенко
Вісник Хмельницького національного університету 1, 115-118, 2005
152005
Програмування комп’ютеризованих систем управління та автоматики
ВМ Дубовой, РН Квєтний
Вінниця: ВДТУ, 1997
151997
Застосування алгоритмічної моделі до оптимізації інформаційно-обчислювальних систем в умовах невизначеності
ВМ Дубовой, ОД Никитенко
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 9-13, 2005
142005
Efficient Resources Allocation in Technological Processes Using Genetic Algorithm
M Bayas-Sampedro, VM Dubovoy
Middle-East Journal of Scientific Research 14 (1), 01-04, 2013
122013
Основи застосування ЕОМ у інженерній діяльності
ВМ Дубовой, РН Квєтний
Дубовой ВМ, Квєтний РН–К.: ІСДО України, 1994
121994
Моделi прийняття рiшень в управлiннi розподiленими динамiчними системами: монографiя
ВМ Дубовой, ОО Ковалюк
112008
Програмування персональних комп’ютерів систем управління
ВМ Дубовой, РН Квєтний
Вінниця.: ВДТУ, 1999
111999
Анализ измерительных информационных систем
ИПР Маликов В.Т., Дубовой В.М., Кветный Р.Н.
Ташкент, ФАН, 1984
111984
Оцінювання ризику розгалужено-циклічних технологічних процесів
ВМ Дубовой, ІВ ПИЛИПЕНКО, АВ Денисов
Вісник ХНУ, 165-168, 2011
102011
Efficient Resources Allocation in Technological Processes Using an Approximate algorithm based on Random Walk
MM Bayas, VM Dubovoy
International Journal of Engineering and Technology 5 (5), 4214-4218, 2013
82013
Uncertain graph as the model of branching technological process
VM Dubovoy, IV Pylypenko, GY Derman
Nauka i Studia (Polska), 2013
8*2013
Использование обобщенной вычислительной модели в интеллектуальных системах управления
ВМ Дубовой, ОВ Глонь
Вісник Технологічного університету Поділля, 122-125, 2002
72002
Формалізація перетворень алгоритмічних моделей систем керування в умовах невизначеності
ВМ Дубовой, ОД Никитенко
Вісник Хмельницького національного університету.—2006.—Т1 (68).—Ч 1, 2006
62006
Контроль та керування в мережах теплопостачання. Монографія
ВМ Дубовой, ВВ Кабачій, ЮМ Паночишин
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005
62005
Прийняття рішень в управлінні розгалуженими технологічними процесами
ВМ Дубовой, ГЮ Дерман, ІВ Пилипенко, ММ Байас
Вінниця : ВНТУ, 2013
5*2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20