Світлана Анатоліївна Власенко / Svitlana Vlasenko orcid.org / 0000-0002-1291-1085
Світлана Анатоліївна Власенко / Svitlana Vlasenko orcid.org / 0000-0002-1291-1085
Білоцерківський національний аграрний університет (БНАУ) / Bila Tserkva National Agrarien Univesity
Подтвержден адрес электронной почты в домене btsau.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Продукція оксиду азоту та білків гострої фази за гестаційного процесу, метриту і ортопедичної патології у корів
СА Власенко, МВ Рубленко
Біологія тварин, 361-369, 2012
42012
Гемостазиологические и протеолитические свойства крови из разных сосудов при гнойно-некротических процессах в области пальцев у коров
СА Власенко, МВ Рубленко, АВ Яремчук
Актуальные проблемы ветеринарной хирургии: материалы Международной научной …, 2011
42011
Нейроендокринна регуляція репродуктивної функції і механізми взаємодії з іншими залозами внутрішньої секреції та імунною системою
СА Власенко, СА Власенко
Білоцерківський національний аграрний університет, 2011
32011
Вміст окремих цитокінів у крові корів з акушерськими, гінекологічними та гнійно-некротичними ураженнями в ділянці пальця
СА Власенко, МВ Рубленко
Наук. вісник НУБІП України, 289-294, 2009
32009
Статеві стероїди у крові корів протягом репродуктивного циклу за гнійно-некротичних уражень в ділянці пальців
СА Власенко
Біологія тварин, 9-17, 2015
22015
Ветеринарное обеспечение интенсивного воспроизводства крупного рогатого скота
ГГ Харута, СС Волков, ДВ Подвалюк, СА Власенко, ЮН Ордин, ...
Известия Оренбургского государственного аграрного университета 2 (30-1), 2011
22011
Ключові проблеми забезпечення здоров’я високопродуктивних корів
МВ Рубленко, СА Власенко
Ветеринарна медицина, 397-400, 2011
22011
Динаміка концентрації пролактину в крові корів після родів за різної продуктивності
СА Власенко
Ветеринарна медицина, 313-315, 2013
12013
ГІСТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПАЛЬНО–РЕГЕНЕРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ ЗА ВИРАЗОК М’ЯКУША ТА ШКІРИ МІЖПАЛЬЦЕВОГО СКЛЕПІННЯ У КОРІВ
СА Власенко, ЛП ГОРАЛЬСЬКИЙ
Біла Церква, 13-18, 2010
12010
Фармакологічне забезпечення інтенсивного відтворення корів
СА Власенко, ЮМ Ордін, ІМ Плахотнюк, НВ Козій, МВ Вельбівец, ...
Білоцерківський національний аграрний університет, 2019
2019
Ультразвуковий контроль за перебігом післяродового періоду та діагностика акушерської патології у сук
СВ Черкавський, СА Власенко, ОВ Єрошенко
Засновник, редакція, видавець і виготовлювач: Білоцерківський національний …, 2019
2019
Клініко-лабораторні прогностичні показники щодо заплідненості в овець
СА Власенко, ОС Жулінська, ОВ Єрошенко
Науковий вісник ветеринарної медицини, 6-14, 2019
2019
ПОШИРЕНІСТЬ ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ХВОРОБ У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ
ОМ Черненко, СА Власенко
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ, 115, 2018
2018
МОРФО-ЕНДОКРИННІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ СТАДІЇ ЗБУДЖЕННЯ У СУК
МВ Караван, СА Власенко
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ, 118, 2018
2018
Родорозрішуючі операції у корів
СА Власенко, СВ Рубленко, ОВ Єрошенко, ІМ Плахотнюк
2018
ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ ЗА КЕСАРЕВОГО РОЗТИНУ У СУК
ДФ Кітуашвілі, СА Власенко
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ, 120, 2018
2018
ПРОГНОЗ ЗАПЛІДНЕНОСТІ КОРІВ ЗА ЯКІСТЮ ЖОВТИХ ТІЛ ТА ФАРМАКОПРОФІЛАКТИКА ЕМБРІОНАЛЬНОЇ СМЕРТНОСТІ
ЄМ Коцубальський, СА Власенко
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ, 116, 2018
2018
Характеристика коагуляційних процесів у корів протягом вагітності, післяродового періоду та за акушерської й гінекологічної патології
СА Власенко, МВ Рубленко, ТМ Чернишенко, ОВ Горницька, ...
Біологія тварин, 14-21, 2016
2016
Адаптаційні зміни окремих складових гомеостазу за вагітності
СА Власенко, СА Власенко, ОВ Єрошенко, АВ Ерошенко
Білоцерківський національний аграрний університет, 2016
2016
ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОЇДНА АКТИВНІСТЬ НАДНИРНИКОВИХ ЗАЛОЗ У КОРІВ ПРОТЯГОМ ВАГІТНОСТІ ТА ЗА ОРТОПЕДИЧНОЇ, АКУШЕРСЬКОЇ Й ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЙ
СА Власенко
Animal Biology 18 (1), 10, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20