Черненко Юлія Юріївна\ Ю. Ю. Черненко \ Chernenko Yuliia
Черненко Юлія Юріївна\ Ю. Ю. Черненко \ Chernenko Yuliia
Підтверджена електронна адреса в uipa.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління підготовкою фахівців у сфері інтелектуальної власності: трансформації на сучасному етапі
МІ Лазарєв, ВЕ Лунячек, НП Рубан, ВМ Тіманюк, НС Фесенко, ...
Державна служба: аспекти та практики / Актуальні проблеми державного …, 2017
62017
Освіта в сфері інтелектуальної власності як умова сталого розвитку держави
ВЕ Лунячек, НП Рубан, ВМ Тіманюк, НС Фесенко, ЮЮ Черненко
ScienceRise. Pedagogical Education, 4-9, 2017
32017
Аналіз основних каналів збуту свіжих овочів сільськогосподарськими підприємствами
ЮЮ Черненко
Соціальна економіка, 98-104, 2015
12015
Суть і зміст поняття інтенсифікації виробництва овочів відкритого ґрунту
ЮЮ Черненко
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 35-40, 2014
12014
Сучасний стан підвищення кваліфікації викладачів ЗВО у сфері інтелектуальної власності
ЮЮ Черненко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 44-55, 2020
2020
МОНОГРАФІЯ. Компетентністний вимір професійного розвитку працівників освіти в сфері інтелектуальної власності
В ЛУНЯЧЕК, Н РУБАН, А БРОВДІЙ, В ТІМАНЮК, В РУБАШКА, ...
2020
Підвищення кваліфікації працівників закладів вищої освіти у сфері інтелектуальної власності як складова національної стратегії розвитку українського суспільства
Ю ЧЕРНЕНКО
Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя …, 2020
2020
УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНІСТЮ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
В ТІМАНЮК, Ю ЧЕРНЕНКО
Dynamics of the development of world science, Pp. 1107-1118., 2020
2020
УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В СОЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
ЮЮ Черненко
52-а науково-практична конференція науково-педагогічних працівників …, 2019
2019
Аналіз компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в сфері інтелектуальної власності за матеріалами анкет
ЮЮ Черненко
Science and practice: Collection of scientific articles., 101-105, 2019
2019
Інтелектуальна власність як один з основних напрямків інноваційного розвитку залізничного транспорту
ВМ Тіманюк, ЮЮ Черненко
Міжнародна науково-технічна конференція «Технології та інфраструктура …, 2018
2018
Компетентності з управління якістю та змінами в інноваційних процесах при підготовці магістрів з інтелектуальної власності
ЮЮ Черненко
51-ї науково-практична конференція науково-педагогічних працівників …, 2018
2018
Intellectual property as one of the major tendencies of innovative development of railwaytransport
VN Tіmanjuk, YY Chernenko
International Journal of Engineering & Technology 7 (No 4.3, Special Issue …, 2018
2018
Інноваційні напрями інтенсифікації виробництва овочів відкритого ґрунту у сільськогосподарських підприємствах [монографія]
ЮЮ Черненко
2017
Сертифікація за стандартом Халяль в Україні
ЮЮ Черненко
міжнародна науково-практична конференція «ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ В АГРАРНІЙ …, 2017
2017
Зміст поняття стартап та історія його виникнення / Українська інженерно-педагогічна академія
ЮЮ Черненко
Збірник тез доповідей 50-тої науково-практичної конференції науково …, 2017
2017
Education in the area of intellectual property as a condition of the stable state development
V Lunyachek, N Ruban, V Timanjuk, N Fesenko, Y Chernenko
ScienceRise: Pedagogical Education, 4-9, 2017
2017
ЗМІСТ ПОНЯТТЯ СТАРТАП ТА ІСТОРІЯ ЙОГО ВИНИКНЕННЯ
ЮЮ Черненко
2017
Интенсификация производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных предприятиях Украины с учетом логистического подхода
ЮЮ Черненко
Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, 2016
2016
Стан виробництва овочів відкритого ґрунту в Україні й Харківській області та умови підвищення інтенсифікації в сільськогосподарських підприємствах
ЮЮ Черненко
Матеріали підсумк. наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20