Майстер Людмила Анатоліївна / Maister Lyudmila
Майстер Людмила Анатоліївна / Maister Lyudmila
Винницкий торгово-экономический институт КНТЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене vtei.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Поняття конкурентоспроможності персоналу та фактори його формування
ЛА Майстер
Формування ринкових відносин в Україні, 222-229, 2012
92012
Вплив зовнішніх факторів на процеси формування конкурентоспроможності персоналу підприємств [Електронний ресурс]/Майстер ЛА
ЛА Майстер
Режим доступу до журналу: http://mevhnu. com/load, 2013
62013
Внутрішні фактори підвищення конкурентоспроможності персоналу машинобудівних підприємств
ЛА Майстер
Науково-практичні проблеми розвитку економічних систем: зб. наук. пр …, 2013
52013
Економічна сутність персоналу та його сучасне значення в системі управління підприємством
ЛА Майстер
Формування ринкових відносин в Україні, 212-218, 2012
52012
Оцінка рівня конкурентоспроможності персоналу підприємств галузі машинобудування Вінниччини
Л Майстер
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2013
32013
Генезис конкурентоспроможності персоналу підприємств у сфері соціально-економічних відносин
ЛА Майстер
Вісник Хмельницького національного університет, 150-154, 2011
32011
Проблеми розподiлу податкового кредиту з ПДВ на вiтчизняних пiдприємствах
ГВ Блакита, ЛА Майстер, IМ Вiшневський
Вiсник Хмельницького нацiонального унiверситету. 1, 93, 2012
22012
Механізм підвищення конкурентоспроможності персоналу підприємства
ЛА МАЙСТЕР
Хмельницький національний університет. Хмельницький, 2015, 2015
12015
Характеристики та елементи механізму оцінки, стимулювання та підвищення конкурентоспроможності персоналу промислових підприємств
ЛА Майстер
Хмельницький національний університет, 2014
12014
Управлінська звітність для прийняття екологічних рішень
ЛА Майстер, ЛА Майстер
2019
ECONOMIC ESSENCE AND CLASSIFICATION OF THE MAIN ACTIVITIES IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF MATERIAL AND TECHNICAL BASIS OF THE ENTERPRISE
ОМ Откаленко, ЛА Майстер
Подольский научный вестник, 67-74, 2018
2018
Features of moviative and stimulative processes in the system of accounting ensuring the enterprise expenses
NV Ovsiuk, LA Maister
Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (24), 153-162, 2018
2018
ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНИХ ТА СТИМУЛЮЮЧИХ ПРОЦЕСІВ У СИСТЕМІ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ
Майстер
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики 1 (24), 153-162, 2018
2018
Місце запасів на підприємстві та проблеми їх визнання та оцінки в системі бухгалтерського обліку
ЛА Майстер, ЛА Майстер
2017
ОБЛІКОВА ОЦІНКА ПОТОЧНИХ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ
НО Гаращук, ЛА Майстер
ІНТЕГРАЦІЯ СВІТОВИХ НАУКОВИХ ПРОЦЕСІВ ЯК ОСНОВА СУСПІЛЬНОГО ПРОГРЕСУ, 63, 2017
2017
Особливості та проблемні аспекти законодавчого регулювання обліку оплати праці персоналу підприємств
ЛА Майстер
Бизнес Информ, 2016
2016
Особливості обліку витрат на розробку (створення) та придбання нематеріальних активів підприємств
ЛА Майстер
Агросвіт, 24-27, 2016
2016
Механізм підвищення конкуреноспроможності персоналу підприємства
МЛ Анатоліївна
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2015
2015
Моніторинг результатів діяльності персоналу в механізмі підвищення його конкурентоспроможності
ЛА Майстер
Інноваційна економіка, 225-229, 2014
2014
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
ЛА МАЙСТЕР, ДВ ЧОНКА
Проблеми соціально-економічного розвитку: планування, 109, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20