Follow
Дворжак Володимир Миколайович (Volodymyr Dvorzhak)
Дворжак Володимир Миколайович (Volodymyr Dvorzhak)
Київський національний університет технологій та дизайну
Verified email at knutd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Метричний синтез оберненого кулісного механізму ниткопритягувача швейної машини. Повідомлення 1
БВ Орловський, ВМ Дворжак, ЄС Радченко
Технології та дизайн, 2011
112011
Визначення реакцій в кінематичних парах механізмів основов'язальних машин методом векторного перетворення координат
БВ Орловський, ВМ Дворжак
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2009
92009
Схемотехнічне моделювання кінематичних схем просторових чотириланкових кривошипно-коромислових механізмів технологічних машин
ВМ Дворжак
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2016
82016
Комп'ютерне моделювання та синтез типового механізму технологічних машин
БВ Орловський, ВМ Дворжак
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2014
82014
Схемотехнічне моделювання кінематичних схем механізмів з двома ступенями вільності основов'язальних машин
БВ Орловський, ВМ Дворжак
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2010
82010
Кінематичний аналіз восьмиланкового механізму прокачки вушкових голок основов’язальної машини
БВ Орловський, ВМ Дворжак
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 17-25, 2007
82007
Схемотехнічне моделювання механізму голок основов’язальної машини
ТА Майданюк, БВ Орловський, ВМ Дворжак
Технології та дизайн, 2012
72012
Дослідження впливу значень параметрів напрямного механізму голки на його технологічність
ВА Горобець, ОП Манойленко, ВМ Дворжак
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки, 56-62, 2013
62013
Схемотехнічне моделювання механізмів основов’язальних машин з трьома ступенями вільності зі структурними групами ІІІ класу IV порядку
БВ Орловський, ВМ Дворжак, ІВ Савченко
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки, 174-181, 2013
62013
Схемотехнічне моделювання механізмів основов’язальних машин зі структурними групами III класу. Повідомлення 1
ВМ Дворжак, БВ Орловський, БМ Петрів, МГ Залюбовський
Технології та дизайн, 2012
62012
Аналіз взаємодії робочих органів швейної машини потайного ланцюгового стібка
ВА Горобець, ОП Манойленко, ВМ Дворжак
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2010
62010
Удосконалення та синтез механізму прокачки вушкових голок основов’язальних машин
ВМ Дворжак
дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: спец 5, 2008
62008
Силовий аналіз механізму коливального руху вушкових голок основов’язальної машини
ВМ Дворжак
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2019
52019
Аналітичне дослідження динаміки типових двокривошипних механізмів технологічних машин легкої промисловості
ВМ Дворжак
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2017
52017
Розробка і дослідження механізму коливального руху вушкових голок для основов'язальної машини
ВМ Дворжак, ЮЮ Чудінович, СГ Чмихало
Технології та дизайн, 2017
52017
Математичне моделювання механізмів швейних машин зі структурними групами третього класу третього порядку з двома поступальними парами
ВМ Дворжак
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Технічні …, 2016
52016
Комп’ютерне моделювання механізмів основов’язальних машин зі структурними групами третього класу третього порядку з поступальними парами
ВМ Дворжак
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2015
52015
"Схемотехнічне проектування машин" – нова дисципліна кафедри машин легкої промисловості КНУТД
ВМ Дворжак, БВ Орловський
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2010
52010
Кінематичне дослідження багатоланкових шарнірно-важільних механізмів основов’язальних машин аналітичним методом
БВ Орловський, ВМ Дворжак
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну 1 (4), 34-39, 2008
52008
Особливості метричного синтезу механізму вушкових голок з пружними ланками основов’язальних машин
БВ Орловський, ВМ Дворжак
Вісник Технологічного університету Поділля. Ч 1, 143-149, 0
5
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20