Мазур Вікторія Вікторівна
Мазур Вікторія Вікторівна
Національна академія внутрішніх справ
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Європейська інтеграція в контексті господарсько-правового забезпечення розробки та функціонування науково-технічних програм в системі освіти
ВВ Мазур
Митна справа, 257-263, 2014
12014
Конфіденційна інформація як об’єкт цивільних правовідносин
ВВ Мазур
International scientific and practical conference «New challenges of legal …, 2019
2019
Основні стратегії розвитку антикорупційної політики в Україні
МВ В., ПВ А.
Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі [Текст …, 2018
2018
Экологическое воспитание в системе образования юристов
ВВ Мазур
Правовая культура в современном обществе: материалы Международной заочной …, 2018
2018
Участь судового розпорядника в інституті представництва
МВ В., ПВ А.
VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS 2 (6), 162-166, 2018
2018
Міжнародне приватне право
МВВ Бичкова С.С., Іванов Ю.Ф., Чурпіта Г.В.
2018
Співвідношення понять «оголошення особи померлою» і «встановлення факту смерті» за цивільним та цивільно-процесуальним законодавством України
ВВ Мазур, ВА Плєва
Право і суспільство 1 (3), 104-109, 2018
2018
Розмежування освітніх послуг між цивільно-правовим та господарсько-правовим регулюванням
ВВ Мазур
Міжгалузеві зв’язки цивільного, господарського та трудового права 1, 118-122, 2017
2017
Деякі твердження щодо категоріального апарату в сфері правового регулювання освітніх послуг
ВВ Мазур
Право в Україні – виклики сучасності, 120-124, 2014
2014
Теоретико-правовий аналіз тлумачення деяких юридичних понять, що використовуються у регулюванні надання освітніх послуг
ВВ Мазур
Право в Україні – виклики сучасності: матеріали загальноакадемічної …, 2014
2014
Господарсько-правові засади легітимації надання освітніх послуг в Україні
ВВ Мазур
Віктомологічна профілактика окремих видів злочинів, 214-217, 2014
2014
Комерціалізація освітніх послуг в умовах інноваційного розвитку України
ВВ Мазур
Спадкування в Україні, 108-110, 2014
2014
Основний чинник інноваційного розвитку освітніх послуг
ВВ Мазур
Спадкування в Україні, 108-111, 2014
2014
Господарсько-правове забезпечення розробки та функціонування науково-технічних програм в системі освіти (порівняльно-правовий аспект)
ВВ Мазур
Наукові здобутки молодих науковців-правоохоронців, 390-393, 2014
2014
Державне регулювання розвитку інноваційної освіти в Україні
ВВ Мазур
Актуальні проблеми очима молодих учених, 162-165, 2014
2014
Визначення категорії «споживання послуги»
ВВ Мазур
Прогалини вітчизняного законодавства очима молодих юристів, 73-75, 2014
2014
Господарсько-правове забезпечення інноваційних освітніх послуг (на прикладі вищої освіти)
ВВ Мазур
МАУП, 2014
2014
Теоретико-правовые основы осуществления хозяйственной деятельности в сфере предоставления образовательных услуг в условиях инновационного развития Украины
ВВ Мазур
Закон и жизнь (Молдова), 31-36, 2014
2014
Теоретико-правові засади легітимації надання освітніх послуг в Україні
ВВ Мазур
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 210-213, 2014
2014
Теоретико-правові засади легітимації освітніх послуг в Україні
ВВ Мазур
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 18: Економіка і право, 210-213, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20