Подписаться
Tetiana Liasota | Тетяна Лясота
Tetiana Liasota | Тетяна Лясота
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National Universitiy
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Analysis of the acquisition of expertise and mastery of physical skills for performing techniques by young footballers
total – 6 authors Hakman A., Vaskan I., Kljus O., et. al.
JournalofPhysicalEducationandSport, 2018
51*2018
Training methodology and didactic bases of technical movements of 9-11-year-old volleyball players
A Hakman, I Nakonechniy, Y Moseychuk, T Liasota, Y Palichuk, I Vaskan
Journal of Physical Education and Sport 17 (4), 2638-2642, 2017
452017
Assessment of the impact of outdoor activities at leisure facilities on the physical activity of 15-year-old schoolchildren during the COVID-19 pandemic
O Andrieieva, T Blystiv, N Byshevets, Y Moseychuk, L Balatska, T Liasota, ...
Journal of Physical Education and Sport, 2022
262022
Вплив рекреаційно-оздоровчої діяльності на уповільнення старіння організму
ТІЛ А.В. Гакман, Л. В. Балацька
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2016
21*2016
Психомоторний стан як фактор адаптації учнів початкових класів до умов навчання в школі
ОД Кривчикова, ТІ Лясота
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 162 …, 2008
172008
Vplyv rekreatsiino-ozdorovchoi diialnosti na upovilnennia starinnia orhanizmu
AV Hakman, LV Balatska, TI Liasota
Visnyk kam’ianets-podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka …, 2016
162016
Підвищення адаптаційних можливостей дітей 6-7 років до умов навчання в початковій школі засобами фізичного виховання
Т Лясота
Національного університету фізичного виховання і спорту України, 2012
162012
Інноваційні технології в системі фізичного виховання студентів
ТІ Лясота, ОМ Левицька
Молодий вчений, 202-205, 2017
112017
Функціональний стан дітей молодшого шкільного віку в процесі адаптації їх до школи
ТІ Лясота
Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і …, 2010
102010
MOTOR ACTIVITY OF DIFFERENT SOCIAL GROUPS: сollective monograph
L Balatska, T Liasota, I Nakonechnyi, A Hakman, H Bezverkhnia, O Kljus, ...
72020
Вплив занять скандинавською ходьбою на показники фізичного стану студентів
T Лясота, І Васкан
Вісник прикарпатського університету. Серія: Фізична культура, 87-90, 2019
72019
Інноваційні підходи та засоби фізичної культури/Лясота Тетяна Іванівна
ТІ Лясота
Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини: Матеріали …, 2015
62015
Effects of recreational and health-enhancing activity on the slowing of the body’s aging
AV Hakman, LV Balatska, TI Liasota
Physical education, sport, and human health 9, 91-8, 2016
52016
Факторна структура взаємозв’язку показників фізичного стану та адаптації до навчання молодших школярів/Лясота ТІ
ТІ Лясота
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2012
42012
Моніторинг фізичного стану
ТІ Лясота
Чернівецький національний університет, 2018
3*2018
Мотивационные приоритеты школьников к занятиям по физической культуре в школе
Я Галан, Н Гнесь, Т Лясота, А Молдован
“Sport. Olimpism. Sănătate” : Consacrat fniversării a 65-a organizării …, 2016
32016
THE EFFECT OF POWER FITNESS ON THE INDICATORS OF THE PHYSICAL STATE OF MEN OF AN EARLY AGE
TI Liasota, NO Hnes
CHALLENGES OF PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND REHABILITATION: EXPERIENCE OF …, 2019
22019
Ознайомлення з навколишньою дійсністю як умова розвитку особистості дошкільника
ДІ Струннікова
22013
Динаміка психомоторної працездатності студентів у процесі навчання
Т Лясота
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Педагогіка., 2019
12019
Динаміка показників психоемоційного стану студентів першокурсників в процесі адаптації до навчання
Т Лясота
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Педагогіка., 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20