Сороко Наталія Володимирівна
Title
Cited by
Cited by
Year
Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічної спеціальності в умовах комп’ютерно орієнтованого середовища
НВ Сороко
автореф. дис.… к. пед, 2012
512012
Використання хмарних технологій для професійного розвитку вчителів (зарубіжний досвід)
МА Шиненко, НВ Сороко
Інформаційні технології в освіті, 206-214, 2012
482012
Развитие информационно-коммуникационной компетентности будущих педагогов в образовательном процессе вуза
ИБ Бичева, АЮ Старикова
Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации, 300-303, 2016
392016
Електронні бібліометричні системи як засіб інформаційно-аналітичної підтримки науково-педагогічних досліджень
ВЮ Биков, ОМ Спірін, НВ Сороко
Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми …, 2015
302015
Дидактичні функції інформаційних і комунікаційних технологій у професійній діяльності вчителя-словесника
NV Soroko
Інформаційні технології і засоби навчання 5 (1), 2008
19*2008
До проблеми застосування інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні української мови та культури мови у загальноосвітній середній школі (на матеріалі 6-9 класів)
ДБ Рождественська, НВ Сороко
Збірник наукових праць Інституту засобів навчання АПН України" Інформаційні …, 2005
152005
Современные стратегии развития информационно-коммуникационной компетентности учителей в условиях компьютерно ориентированной среды в международном измерении
НВ Сороко
Международный электронный журнал "Образовательные технологии и общество …, 2013
142013
Перспективи розвитку програмного забезпечення як послуги для створення документів електронної бібліотеки на прикладі Microsoft Office 365
МА Шиненко, НВ Сороко
Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання …, 2012
132012
ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
НВ Сороко
Комп'ютер у школі та сім'ї 1 (113), 33-38, 2014
122014
Реалізація діяльнісного підходу при комп’ютерному навчанні в умовах оновлення мовної освіти в Україні
НВ Сороко
Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: Зб. наук …, 2004
112004
Розвиток iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв фiлологiчної спецiальностi в умовах комп'ютерно орiєнтованого середовища: дис. канд. пед. наук: 13.00. 10/Наталiя …
НВ Сороко
102012
Організація роботи за методом навчального проекту загальноосвітнього навчального закладу
Н Сороко, М Смирнова
Практика управління закладом освіти 9 (3), с. 85-88., 2007
102007
Інтеграція сучасних інформаційно-комунікаційнихтехнологій у навчальний процес: зарубіжний та вітчизняний досвід (на прикладі викладання рідної мови в старших класах)/Наукові …
НВ Сороко
Випуск 77, 113-118, 2008
9*2008
Information and communication competency development in education system: modern studies and prospects
OV Ovcharuk, NV Soroko
Інформаційні технології і засоби навчання, 1-7, 2016
82016
МОНІТОРИНГ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ РЕСУРСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ GOOGLE ANALYTICS
НВ Сороко, МА Шиненко
Хмарні технології в освіті: матеріали Всеукраїнського науково-методичного …, 2012
82012
Роль інформаційної культури в удосконаленні професійної компетентності вчителів [Електронний ресурс]
НВ Сороко
Інформаційні технології і засоби навчання.–20, 2007
82007
Застосування мультимедійних технологій при вивченні мов у країнах зарубіжжя
НВ Сороко
Режим доступу: http://www. google. com. ua/search, 2007
82007
Ризики впровадження електронних бібліометричних систем оцінювання ефективності діяльності наукових працівників
ВЮ Биков, НВ Сороко
Інформаційні технології і засоби навчання, 1-13, 2015
72015
Cтратегии мониторинга информационно-коммуникационной компетентности учителей в странах Европейского Cоюза (опыт Латвии, Литвы и Эстонии)
НВ Сороко
Международный электронный журнал "Образовательные технологии и общество …, 2014
72014
ПРОБЛЕМА СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА РОЗВИТКУ ІК-КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ (МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД)
Н Сороко
Інформаційні технології і засоби навчання, 29-42, 2013
52013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20